Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0015

Richtlijn 2013/15/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van goederen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië

OJ L 158, 10.6.2013, p. 172–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 151 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/15/oj

10.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 158/172


RICHTLIJN 2013/15/EU VAN DE RAAD

van 13 mei 2013

tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van goederen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië, en met name artikel 3, lid 4,

Gezien de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië, en met name artikel 50,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 50 van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië bepaalt dat, indien besluiten van de instellingen van vóór de toetreding in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en indien in die Toetredingsakte of in de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, de Raad, met gekwalificeerde meerderheid, op voorstel van de Commissie, daartoe de nodige besluiten vaststelt, indien het oorspronkelijke besluit niet door de Commissie is vastgesteld.

(2)

In de Slotakte van de conferentie die het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië heeft opgesteld en vastgesteld, wordt aangegeven dat de hoge verdragsluitende partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om die aanpassingen vóór de toetreding vast te stellen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van goederen, zoals vermeld in deze richtlijn, moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende richtlijnen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze richtlijn:

1)

Op het gebied van het vrije verkeer van motorrijtuigen:

Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (1),

Richtlijn 70/221/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (2),

Richtlijn 70/388/EEG van de Raad van 27 juli 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de geluidssignaalinrichting van motorvoertuigen (3),

Richtlijn 71/320/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (4),

Richtlijn 72/245/EEG van de Raad van 20 juni 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de onderdrukking van radiostoringen veroorzaakt door motoren met elektrische ontsteking van motorvoertuigen (5),

Richtlijn 74/61/EEG van de Raad van 17 december 1973 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de inrichtingen ter beveiliging tegen het gebruik van motorvoertuigen door onbevoegden (6),

Richtlijn 74/408/EEG van de Raad van 22 juli 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (sterkte van de zitplaatsen en van hun bevestiging) (7),

Richtlijn 74/483/EEG van de Raad van 17 september 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de naar buiten uitstekende delen van motorvoertuigen (8),

Richtlijn 76/114/EEG van de Raad van 18 december 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht (9),

Richtlijn 76/757/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende retroflectoren voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (10),

Richtlijn 76/758/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (11),

Richtlijn 76/759/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende richtingaanwijzers van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (12),

Richtlijn 76/760/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (13),

Richtlijn 76/761/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende koplichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan voor groot licht en/of dimlicht, alsmede betreffende elektrische gloeilampen voor deze koplichten (14),

Richtlijn76/762/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende mistlichten voor alsmede lampen daarvan, voor motorvoertuigen (15),

Richtlijn 77/538/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de mistlichten achter van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (16),

Richtlijn 77/539/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende achteruitrijlichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (17),

Richtlijn 77/540/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende parkeerlichten van motorvoertuigen (18),

Richtlijn 77/541/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen (19),

Richtlijn 78/318/EEG van de Raad van 21 december 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende ruitenwissers en ruitensproeiers van motorvoertuigen (20),

Richtlijn 78/764/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (21),

Richtlijn 78/932/EEG van de Raad van 16 oktober 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende hoofdsteunen van zitplaatsen van motorvoertuigen (22),

Richtlijn 86/298/EEG van de Raad van 26 mei 1986 betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers (23),

Richtlijn 87/402/EEG van de Raad van 25 juni 1987 betreffende vóór de bestuurderszitplaats bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- of bosbouwsmalspoortrekkers op wielen (24),

Richtlijn 94/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende mechanische koppelinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens en de bevestiging van de inrichtingen aan deze voertuigen (25),

Richtlijn 95/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 inzake de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van bepaalde categorieën motorvoertuigen gebruikte materialen (26),

Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers (27),

Richtlijn 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2000 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen (28),

Richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (29),

Richtlijn 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001 betreffende speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (30),

Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen (31),

Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan (32),

Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen (33),

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (34),

Richtlijn 2009/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (35),

Richtlijn 2009/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (elektromagnetische compatibiliteit) (36),

Richtlijn 2009/75/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven) (37), en

Richtlijn 2009/144/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende bepaalde onderdelen en kenmerken van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (38).

2)

Op het gebied van vrij verkeer van schoeisel: Richtlijn 94/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de etikettering van de in de belangrijkste onderdelen van voor de verbruiker bestemd schoeisel gebruikte materialen (39).

Artikel 2

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op de datum van de toetreding van Kroatië tot de Unie de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Die bepalingen zullen worden toegepast met ingang van de datum van toetreding van Kroatië tot de Unie.

Wanneer de lidstaten die maatregelen vaststellen, wordt daarin of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is, vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking onder voorbehoud van, en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 mei 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

S. COVENEY


(1)  PB L 42 van 23.2.1970, blz. 16.

(2)  PB L 76 van 6.4.1970, blz. 23.

(3)  PB L 176 van 10.8.1970, blz. 12.

(4)  PB L 202 van 6.9.1971, blz. 37.

(5)  PB L 152 van 6.7.1972, blz. 15.

(6)  PB L 38 van 11.2.1974, blz. 22.

(7)  PB L 221 van 12.8.1974, blz. 1.

(8)  PB L 266 van 2.10.1974, blz. 4.

(9)  PB L 24 van 30.1.1976, blz. 1.

(10)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 32.

(11)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 54.

(12)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 71.

(13)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 85.

(14)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 96.

(15)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 122.

(16)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 60.

(17)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 72.

(18)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 83.

(19)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 95.

(20)  PB L 81 van 28.3.1978, blz. 49.

(21)  PB L 255 van 18.9.1978, blz. 1.

(22)  PB L 325 van 20.11.1978, blz. 1.

(23)  PB L 186 van 8.7.1986, blz. 26.

(24)  PB L 220 van 8.8.1987, blz. 1.

(25)  PB L 195 van 29.7.1994, blz. 1.

(26)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 1.

(27)  PB L 173 van 12.7.2000, blz. 1.

(28)  PB L 203 van 10.8.2000, blz. 9.

(29)  PB L 292 van 9.11.2001, blz. 21.

(30)  PB L 42 van 13.2.2002, blz. 1.

(31)  PB L 124 van 9.5.2002, blz. 1.

(32)  PB L 171 van 9.7.2003, blz. 1.

(33)  PB L 25 van 29.1.2004, blz. 1.

(34)  PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1.

(35)  PB L 261 van 3.10.2009, blz. 1.

(36)  PB L 216 van 20.8.2009, blz. 1.

(37)  PB L 261 van 3.10.2009, blz. 40.

(38)  PB L 27 van 30.1.2010, blz. 33.

(39)  PB L 100 van 19.4.1994, blz. 37.


BIJLAGE

DEEL A

MOTORVOERTUIGEN

1)

In bijlage II bij Richtlijn 70/157/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 4.2, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië”.

2)

In bijlage II bij Richtlijn 70/221/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 6.2, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

3)

In bijlage I bij Richtlijn 70/388/EEG, wordt het volgende toegevoegd aan de tekst tussen haakjes in punt 1.4.1:

„25 voor Kroatië”.

4)

In bijlage XV bij Richtlijn 71/320/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 4.4.2, na de vermelding voor Griekenland:

„ „25” voor Kroatië”.

5)

In bijlage I bij Richtlijn 72/245/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 5.2, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië”.

6)

In bijlage I bij Richtlijn 74/61/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 5.1.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

7)

In bijlage I bij Richtlijn 74/408/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 6.2.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

8)

In bijlage I bij Richtlijn 74/483/EEG, wordt het volgende toegevoegd aan voetnoot 1 die hoort bij punt 3.2.2.2:

„25 voor Kroatië”.

9)

In de bijlage bij Richtlijn 76/114/EEG, wordt het volgende toegevoegd aan de tekst tussen haakjes in punt 2.1.2:

„25 voor Kroatië”.

10)

In bijlage I bij Richtlijn 76/757/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 4.2.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

11)

In bijlage I bij Richtlijn 76/758/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 5.2.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

12)

In bijlage I bij Richtlijn 76/759/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 4.2.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

13)

In bijlage I bij Richtlijn 76/760/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 4.2.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

14)

Bijlage I bij Richtlijn 76/761/EEG, wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende wordt ingevoegd in de lijst onder punt 5.2.1, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië”;

b)

het volgende wordt ingevoegd in de lijst onder punt 6.2.1, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië”.

15)

In bijlage I bij Richtlijn 76/762/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 4.2.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

16)

In bijlage I bij Richtlijn 77/538/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 4.2.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

17)

In bijlage I bij Richtlijn 77/539/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 4.2.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

18)

In bijlage I bij Richtlijn 77/540/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 4.2.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

19)

In bijlage III bij Richtlijn 77/541/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 1.1.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

20)

In bijlage I bij Richtlijn 78/318/EEG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 7.2, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

21)

In bijlage II bij Richtlijn 78/764/EEG, wordt aan punt 3.5.2.1 het volgende toegevoegd:

„25 voor Kroatië”.

22)

In bijlage VI bij Richtlijn 78/932/EEG, wordt aan punt 1.1.1 het volgende toegevoegd:

„25 voor Kroatië”.

23)

In bijlage VI bij Richtlijn 86/298/EEG, wordt de volgende vermelding toegevoegd aan het eerste streepje:

„25 voor Kroatië”.

24)

In bijlage VII bij Richtlijn 87/402/EEG, wordt het volgende ingevoegd in het eerste streepje, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië”.

25)

In bijlage I bij Richtlijn 94/20/EG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 3.3.4, na de vermelding voor Portugal:

„25 voor Kroatië”.

26)

In bijlage I bij Richtlijn 95/28/EG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 6.1.1, na de vermelding voor Griekenland:

„25 voor Kroatië”.

27)

In aanhangsel 4 van bijlage I bij Richtlijn 2000/25/EG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 1 van afdeling 1, na de vermelding voor Ierland:

„ „25” voor Kroatië”.

28)

In bijlage I bij Richtlijn 2000/40/EG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 3.2, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië”.

29)

In aanhangsel 5 van bijlage I bij Richtlijn 2001/56/EG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 1.1.1, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië”.

30)

Bijlage I bij Richtlijn 2001/85/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 7.6.11.1 wordt de volgende vermelding toegevoegd aan de lijst:

„Izlaz u slučaju opasnosti”;

b)

in punt 7.7.9.1 wordt de volgende vermelding toegevoegd aan de lijst:

„autobus se zaustavlja”.

31)

Richtlijn 2002/24/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A van bijlage IV wordt punt 47 van bladzijde 2 van het model vervangen door het volgende:

„47.

Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s):

België: …

Bulgarije: …

Tsjechië: …

Denemarken: …

Duitsland: …

Estland: …

Ierland: …

Griekenland: …

Spanje: …

Frankrijk: …

Kroatië: …

Italië: …

Cyprus: …

Letland: …

Litouwen: …

Luxemburg: …

Hongarije: …

Malta: …

Nederland: …

Oostenrijk: …

Polen: …

Portugal: …

Roemenië: …

Slovenië: …

Slowakije: …

Finland: …

Zweden: …

Verenigd Koninkrijk: …”

 

 

b)

bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

i)

in punt 1 van deel A wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder deel 1, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië;”;

ii)

in deel B wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 1.1, na de vermelding voor Ierland:

„—

25 voor Kroatië”.

32)

Richtlijn 2003/37/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

in aanhangsel 1 van hoofdstuk C van bijlage II wordt in het eerste streepje van punt 1, na de vermelding voor Ierland, het volgende ingevoegd:

„25 voor Kroatië;”;

b)

bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

i)

in deel I wordt punt 16 onder „A - Complete/voltooide trekkers” vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse

België: …

Bulgarije: …

Tsjechië: …

Denemarken: …

Duitsland: …

Estland: …

Ierland: …

Griekenland: …

Spanje: …

Frankrijk: …

Kroatië: …

Italië: …

Cyprus: …

Letland: …

Litouwen: …

Luxemburg: …

Hongarije: …

Malta: …

Nederland: …

Oostenrijk: …

Polen: …

Portugal: …

Roemenië: …

Slovenië: …

Slowakije: …

Finland: …

Zweden: …

Verenigd Koninkrijk:…”

 

 

ii)

in deel I wordt punt 16 onder „B - Aanhangwagens voor de land- of bosbouw - compleet/voltooid”, vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse (indien van toepassing)

België: …

Bulgarije: …

Tsjechië: …

Denemarken: …

Duitsland: …

Estland: …

Ierland: …

Griekenland: …

Spanje: …

Frankrijk: …

Kroatië: …

Italië: …

Cyprus: …

Letland: …

Litouwen: …

Luxemburg: …

Hongarije: …

Malta: …

Nederland:…

Oostenrijk:…

Polen:…

Portugal: …

Roemenië: …

Slovenië: …

Slowakije: …

Finland: …

Zweden: …

Verenigd Koninkrijk:…”

 

 

iii)

in deel I wordt punt 16 onder „C - Verwisselbare getrokken machines - compleet/voltooid”, vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse (indien van toepassing)

België: …

Bulgarije: …

Tsjechië: …

Denemarken: …

Duitsland: …

Estland: …

Ierland: …

Griekenland: …

Spanje: …

Frankrijk: …

Kroatië: …

Italië: …

Cyprus: …

Letland: …

Litouwen: …

Luxemburg: …

Hongarije: …

Malta: …

Nederland: …

Oostenrijk: …

Polen: …

Portugal: …

Roemenië: …

Slovenië: …

Slowakije: …

Finland: …

Zweden: …

Verenigd Koninkrijk:…”

 

 

iv)

in deel II wordt punt 16 onder „A - Aanhangwagens voor de land- of bosbouw - incompleet”, vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse (indien van toepassing)

België: …

Bulgarije: …

Tsjechië: …

Denemarken: …

Duitsland: …

Estland: …

Ierland: …

Griekenland: …

Spanje: …

Frankrijk: …

Kroatië: …

Italië: …

Cyprus: …

Letland: …

Litouwen: …

Luxemburg: …

Hongarije: …

Malta: …

Nederland: …

Oostenrijk: …

Polen: …

Portugal: …

Roemenië: …

Slovenië: …

Slowakije: …

Finland: …

Zweden: …

Verenigd Koninkrijk: …”

 

 

v)

in deel II wordt punt 16 onder „B - Verwisselbare getrokken machines - incompleet”, vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse (indien van toepassing)

België: …

Bulgarije: …

Tsjechië: …

Denemarken: …

Duitsland: …

Estland: …

Ierland: …

Griekenland: …

Spanje: …

Frankrijk: …

Kroatië: …

Italië: …

Cyprus: …

Letland: …

Litouwen: …

Luxemburg: …

Hongarije: …

Malta: …

Nederland: …

Oostenrijk: …

Polen: …

Portugal: …

Roemenië: …

Slovenië: …

Slowakije: …

Finland: …

Zweden: …

Verenigd Koninkrijk:…”

 

 

33)

In aanhangsel 5 van bijlage I bij Richtlijn 2003/97/EG, wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder punt 1.1, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië,”.

34)

Bijlage VII bij Richtlijn 2007/46/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 1, deel 1, wordt in de lijst, na de vermelding voor Ierland, het volgende ingevoegd:

„25 voor Kroatië;”;

b)

in het aanhangsel, punt 1.1, wordt in de lijst, na de vermelding voor Ierland, het volgende ingevoegd:

„25 voor Kroatië”.

35)

In bijlage VI bij Richtlijn 2009/57/EG wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder de eerste alinea, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië”.

36)

In bijlage I bijRichtlijn 2009/64/EG wordt het volgende ingevoegd in de lijst van nummers onder punt 5.2, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië;”.

37)

In bijlage VI bij Richtlijn 2009/75/EG wordt het volgende ingevoegd in de lijst onder de eerste alinea, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië”.

38)

Richtlijn 2009/144/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

in bijlage III A wordt het volgende ingevoegd in voetnoot 21 van punt 5.4.1, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië,”;

b)

in aanhangsel 4 van bijlage IV wordt het volgende ingevoegd in het eerste streepje, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië;”;

c)

in bijlage V wordt het volgende ingevoegd in de lijst van codes onder punt 2.1.3, na de vermelding voor Ierland:

„25 voor Kroatië;”.

DEEL B

SCHOEISEL

Bijlage I bij Richtlijn 94/11/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

onder a) wordt het volgende toegevoegd aan de lijst van „tekstuele aanduidingen”:

„HR

Gornjište”;

ii)

onder b) wordt het volgende toegevoegd aan de lijst van „tekstuele aanduidingen”:

„HR

Podstava i uložna tabanica”;

iii)

onder c) wordt het volgende toegevoegd aan de lijst van „tekstuele aanduidingen”:

„HR

Potplat (donjište)”;

b)

punt 2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

onder a), i) wordt het volgende toegevoegd aan de lijst van „tekstuele aanduidingen”:

„HR

Koža”;

ii)

onder a), ii) wordt het volgende toegevoegd aan de lijst van „tekstuele aanduidingen”:

„HR

Koža korigiranog lica”;

iii)

onder b) wordt het volgende toegevoegd aan de lijst van „tekstuele aanduidingen”:

„HR

Tekstil”;

iv)

onder c) wordt het volgende toegevoegd aan de lijst van „tekstuele aanduidingen”:

„HR

Drugi materijali”.


Top