EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_02_024_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
02. Carinska unija i slobodno kretanje robe
Svezak 24

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.02.024.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

02.   Carinska unija i slobodno kretanje robe

Svezak 024

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1994

L 076

28

 

 

31994D0167

 

 

 

(94/167/EZ)
Odluka Vijeća od 10. ožujka 1994. o izmjeni rezervi koje je Zajednica izrazila u vezi s odredbama određenih priloga Međunarodnoj konvenciji o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka

3

2011

L 345

1

 

 

32011R1386

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1386/2011 od 19. prosinca 2011. o privremenoj suspenziji autonomnih carina Zajedničke carinske tarife na uvoz određenih industrijskih proizvoda na Kanarske otoke

10

2012

L 328

7

 

 

32012R1106

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (1)

17

2012

L 336

1

 

 

32012R1159

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1159/2012 od 7. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

26

2012

L 337

37

 

 

32012R1180

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1180/2012 od 10. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

34

2012

L 350

1

 

 

32012R1231

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1231/2012 od 17. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 7/2010 o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

41

2012

L 351

34

 

 

32012R1217

 

 

 

Uredba (EU) br. 1217/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o dodjeli carinskih kvota koje se primjenjuju na izvoz drva iz Ruske Federacije u Europsku uniju

48

2012

L 351

36

 

 

32012R1218

 

 

 

Uredba (EU) br. 1218/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o provedbi Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Brazila sukladno članku XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjenama povlastica za prerađeno meso peradi predviđenih u Popisu EU-a priloženom GATT-u iz 1994. i Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Tajlanda sukladno članku XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni povlastica za prerađeno meso peradi predviđenih u Popisu EU-a priloženom GATT-u iz 1994. te o izmjeni i dopuni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

50

2012

L 352

16

 

 

32012R1246

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1246/2012 od 19. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 616/2007 o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice u sektoru mesa peradi podrijetlom iz Brazila, Tajlanda i drugih trećih zemalja i o odstupanju od te Uredbe u razdoblju 2012.-2013.

54

2013

L 021

19

 

 

32013R0058

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 58/2013 od 23. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (1)

58

2013

L 022

1

 

 

32013R0064

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 64/2013 od 24. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 u pogledu upravljanja carinskim kvotama WTO-a za sir i maslac s Novog Zelanda

60

2013

L 026

1

 

 

32013R0069

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 69/2013 od 23. siječnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

65

2013

L 028

3

 

 

32013R0082

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 82/2013 od 29. siječnja 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu uvozne carinske kvote za sušenu govedinu bez kostiju podrijetlom iz Švicarske (kodificirani tekst)

69

2013

L 065

15

 

 

32013R0197

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 197/2013 od 7. ožujka 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 80/2012 o izradi popisa bioloških ili kemijskih tvari predviđenog u članku 53. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici

76

2013

L 074

24

 

 

32013R0238

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 238/2013 od 15. ožujka 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 481/2012 u pogledu razdoblja važenja potvrda o istovjetnosti robe za visokokvalitetno goveđe meso

78

2013

L 084

1

 

 

32013R0273

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 273/2013 od 19. ožujka 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

79

2013

L 084

5

 

 

32013R0274

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 274/2013 od 19. ožujka 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

83

2013

L 084

7

 

 

32013R0275

 

 

 

Provedbena uredba Komisija (EU) br. 275/2013 od 19. ožujka 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

85

2013

L 084

9

 

 

32013R0276

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 276/2013 od 19. ožujka 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

87

2013

L 084

11

 

 

32013R0277

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 277/2013 od 19. ožujka 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

89

2013

L 084

13

 

 

32013R0278

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 278/2013 od 19. ožujka 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

91

2013

L 084

15

 

 

32013R0279

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 279/2013 od 19. ožujka 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

93

2013

L 102

8

 

 

32013R0327

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 327/2013 od 8. travnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

95

2013

L 102

10

 

 

32013R0328

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 328/2013 od 8. travnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

97

2013

L 111

107

 

 

32013D0188

 

 

 

(2013/188/EU)
Provedbena odluka Komisije od 18. travnja 2013. o godišnjim izvješćima o nediskriminirajućim inspekcijskim pregledima izvršenim u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka te o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2098) (1)

99

2013

L 117

7

 

 

32013R0384

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 384/2013 od 22. travnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

107

2013

L 117

10

 

 

32013R0385

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 385/2013 od 22. travnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

110

2013

L 117

12

 

 

32013R0386

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 386/2013 od 22. travnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

112

2013

L 117

14

 

 

32013R0387

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 387/2013 od 23. travnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

114

2013

L 121

35

 

 

32013R0405

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 405/2013 od 2. svibnja 2013. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Unije za poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Perua

116

2013

L 130

1

 

 

32013R0441

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 441/2013 od 7. svibnja 2013. o izmjeni ili o stavljanju izvan snage određenih uredaba o razvrstavanju robe u kombiniranu nomenklaturu

123

2013

L 130

15

 

 

32013R0442

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 442/2013 od 7. svibnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

137

2013

L 130

17

 

 

32013R0443

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 443/2013 od 7. svibnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

139

2013

L 130

19

 

 

32013R0444

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 444/2013 od 7. svibnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

141

2013

L 133

13

 

 

32013R0456

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 456/2013 оd 16. svibnja 2013. o utvrđivanju prijelaznih mjera u pogledu uvoznih kvota za mlijeko na temelju Uredbe (EZ) br. 2535/2001 i uvoznih kvota za goveđe meso na temelju uredaba (EZ) br. 412/2008 i (EZ) br. 431/2008 zbog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

143

2013

L 133

15

 

 

32013R0457

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 457/2013 оd 16. svibnja 2013. o odstupanju od uredaba (EZ) br. 412/2008 i (EZ) br. 431/2008 u pogledu uvoznih kvota za goveđe meso za razdoblje od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2014.

145

2013

L 142

1

 

 

32013R0492

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 492/2013 od 28. svibnja 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 533/2007, (EZ) br. 536/2007 i (EZ) br. 442/2009 u pogledu količina raspoloživih za uvozne carinske kvote iz navedenih uredaba

147

2013

L 147

1

 

 

32013R0504

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 504/2013 od 31. svibnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1225/2011 u pogledu dostavljanja podataka za potrebe oslobođenja od carina

149

2013

L 158

172

 

 

32013L0015

 

 

 

Direktiva Vijeća 2013/15/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području slobodnog kretanja robe zbog pristupanja Republike Hrvatske

151

2013

L 159

1

 

 

32013R0530

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 530/2013 od 10. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

163

2013

L 159

5

 

 

32013R0531

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 531/2013 od 10. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 341/2007 u pogledu sustava uvoznih dozvola za češnjak zbog pristupanja Hrvatske

167

2013

L 160

2

 

 

32013R0535

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 535/2013 od 7. lipnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

168

2013

L 162

3

 

 

32013R0540

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2013 od 11. lipnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

170

2013

L 165

62

 

 

32013R0528

 

 

 

Uredba (EU) br. 528/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 450/2008 o Carinskom zakoniku Zajednice (Modernizirani carinski zakonik) u pogledu datuma njegove primjene

172

2013

L 170

32

 

 

32013R0593

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 593/2013 od 21. lipnja 2013. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama za visokokvalitetno svježe, rashlađeno i smrznuto goveđe meso i smrznuto bivolje meso (preinaka)

173

2013

L 175

9

 

 

32013R0615

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 615/2013 od 24. lipnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

184

2013

L 175

11

 

 

32013R0616

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 616/2013 od 24. lipnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

186

2013

L 177

21

 

 

32013R0624

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 624/2013 od 27. lipnja 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 32/2000 u pogledu nove carinske kvote Unije određene GATT-om za prehrambene proizvode nespomenute i neuključene drugdje, dodijeljene Sjedinjenim Američkim Državama

188

2013

L 179

22

 

 

32013R0626

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 626/2013 od 27. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1344/2011 o suspenziji autonomnih carina Zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne proizvode, proizvode ribarstva i industrijske proizvode

190

2013

L 179

43

 

 

32013R0627

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 627/2013 od 27. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 7/2010 o otvaranju i predviđanju upravljanja autonomnim carinskim kvotama Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

211

2013

L 181

15

 

 

32013R0608

 

 

 

Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003

214

2013

L 186

1

 

 

32013R0641

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 641/2013 od 24. lipnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

234

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top