Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0015

Dyrektywa Rady 2013/15/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

OJ L 158, 10.6.2013, p. 172–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 151 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/15/oj

10.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/172


DYREKTYWA RADY 2013/15/UE

z dnia 13 maja 2013 r.

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 50,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 Aktu przystąpienia Chorwacji, w przypadku gdy akty instytucji przyjęte przed dniem przystąpienia wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w tym akcie przystąpienia lub załącznikach do niego, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmuje w tym celu niezbędne akty, jeśli pierwotny akt nie został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano i przyjęto Traktat o przystąpieniu Chorwacji, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań do aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, określone w niniejszej dyrektywie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W następujących dyrektywach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy:

1)

w dziedzinie swobodnego przepływu pojazdów silnikowych:

dyrektywa Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (1),

dyrektywa Rady 70/221/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zbiorników ciekłego paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (2),

dyrektywa Rady 70/388/EWG z dnia 27 lipca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych pojazdów silnikowych (3),

dyrektywa Rady 71/320/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (4),

dyrektywa Rady 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. odnosząca się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (5),

dyrektywa Rady 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (6),

dyrektywa Rady 74/408/EWG z dnia 22 lipca 1974 r. odnosząca się do pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń, ich punktów mocowania oraz zagłówków (7),

dyrektywa Rady 74/483/EWG z dnia 17 września 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (8),

dyrektywa Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (9),

dyrektywa Rady 76/757/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł odblaskowych pojazdów silnikowych i ich przyczep (10),

dyrektywa Rady 76/758/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych pojazdów silnikowych i ich przyczep (11),

dyrektywa Rady 76/759/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kierunkowskazów w pojazdach mechanicznych i ich przyczepach (12),

dyrektywa Rady 76/760/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (13),

dyrektywa Rady 76/761/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz źródeł światła (żarówki i inne) stosowanych w homologowanych zespołach świateł pojazdów silnikowych i ich przyczep (14),

dyrektywa Rady 76/762/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przednich reflektorów przeciwmgielnych w pojazdach silnikowych (15),

dyrektywa Rady 77/538/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tylnych świateł przeciwmgielnych pojazdów silnikowych i ich przyczep (16),

dyrektywa Rady 77/539/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł cofania pojazdów silnikowych i ich przyczep (17),

dyrektywa Rady 77/540/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących świateł postojowych w pojazdach silnikowych (18),

dyrektywa Rady 77/541/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych (19),

dyrektywa Rady 78/318/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do instalacji wycieraczek i spryskiwaczy pojazdów silnikowych (20),

dyrektywa Rady 78/764/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (21),

dyrektywa Rady 78/932/EWG z dnia 16 października 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zagłówków do siedzeń montowanych w pojazdach silnikowych (22),

dyrektywa Rady 86/298/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (23),

dyrektywa Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (24),

dyrektywa 94/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. odnosząca się do mechanicznych urządzeń sprzęgających pojazdów silnikowych ich przyczep oraz systemów ich mocowania do tych pojazdów (25),

dyrektywa 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. odnosząca się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (26),

dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne (27),

dyrektywa 2000/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń zapobiegających wjechaniu pod pojazdy silnikowe (28),

dyrektywa 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. odnosząca się do systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (29),

dyrektywa 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. odnosząca się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy (30),

dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych (31),

dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi (32),

dyrektywa 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (33),

dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (34),

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/57/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (35),

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/64/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (kompatybilność elektromagnetyczna) (36),

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/75/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (37),

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (38);

2)

w dziedzinie swobodnego przepływu obuwia: dyrektywa 94/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do etykietowania materiałów używanych w głównych częściach składowych obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (39).

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, nie później niż do dnia przystąpienia Chorwacji do Unii, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia przystąpienia Chorwacji do Unii.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 42 z 23.2.1970, s. 16.

(2)  Dz.U. L 76 z 6.4.1970, s. 23.

(3)  Dz.U. L 176 z 10.8.1970, s. 12.

(4)  Dz.U. L 202 z 6.9.1971, s. 37.

(5)  Dz.U. L 152 z 6.7.1972, s. 15.

(6)  Dz.U. L 38 z 11.2.1974, s. 22.

(7)  Dz.U. L 221 z 12.8.1974, s. 1.

(8)  Dz.U. L 266 z 2.10.1974, s. 4.

(9)  Dz.U. L 24 z 30.1.1976, s. 1.

(10)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 32.

(11)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 54.

(12)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 71.

(13)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 85.

(14)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 96.

(15)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 122.

(16)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, s. 60.

(17)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, s. 72.

(18)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, s. 83.

(19)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, s. 95.

(20)  Dz.U. L 81 z 28.3.1978, s. 49.

(21)  Dz.U. L 255 z 18.9.1978, s. 1.

(22)  Dz.U. L 325 z 20.11.1978, s. 1.

(23)  Dz.U. L 186 z 8.7.1986, s. 26.

(24)  Dz.U. L 220 z 8.8.1987, s. 1.

(25)  Dz.U. L 195 z 29.7.1994, s. 1.

(26)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 1.

(27)  Dz.U. L 173 z 12.7.2000, s. 1.

(28)  Dz.U. L 203 z 10.8.2000, s. 9.

(29)  Dz.U. L 292 z 9.11.2001, s. 21.

(30)  Dz.U. L 42 z 13.2.2002, s. 1.

(31)  Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1.

(32)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

(33)  Dz.U. L 25 z 29.1.2004, s. 1.

(34)  Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(35)  Dz.U. L 261 z 3.10.2009, s. 1.

(36)  Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 1.

(37)  Dz.U. L 261 z 3.10.2009, s. 40.

(38)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 33.

(39)  Dz.U. L 100 z 19.4.1994, s. 37.


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

POJAZDY SILNIKOWE

1.

W załączniku II do dyrektywy 70/157/EWG, w wykazie zawartym w pkt 4.2, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„»25« – Chorwacja”.

2.

W załączniku II do dyrektywy 70/221/EWG, w wykazie zawartym w pkt 6.2, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 Chorwacja”.

3.

W załączniku I do dyrektywy 70/388/EWG, w pkt 1.4.1 w tekście umieszczonym w nawiasie dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w przypadku Chorwacji,”.

4.

W załączniku XV do dyrektywy 71/320/EWG, w wykazie zawartym w pkt 4.4.2, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 Chorwacja”.

5.

W załączniku I do dyrektywy 72/245/EWG, w wykazie zawartym w pkt 5.2, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 Chorwacja”.

6.

W załączniku I do dyrektywy 74/61/EWG, w wykazie zawartym w pkt 5.1.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„—

»25« Chorwacja”.

7.

W załączniku I do dyrektywy 74/408/EWG, w wykazie zawartym w pkt 6.2.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25. dla Chorwacji”.

8.

W załączniku I do dyrektywy 74/483/EWG, w przypisie 1 do pkt 3.2.2.2 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25= Chorwacja”.

9.

W załączniku do dyrektywy 76/114/EWG, w pkt 2.1.2 w tekście umieszczonym w nawiasie dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

10.

W załączniku I do dyrektywy 76/757/EWG, w wykazie zawartym w pkt 4.2.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w odniesieniu do Chorwacji”.

11.

W załączniku I do dyrektywy 76/758/EWG, w wykazie zawartym w pkt 5.2.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

12.

W załączniku I do dyrektywy 76/759/EWG, w wykazie zawartym w pkt 4.2.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

13.

W załączniku I do dyrektywy 76/760/EWG, w wykazie zawartym w pkt 4.2.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

14.

W załączniku I do dyrektywy 76/761/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wykazie zawartym w pkt 5.2.1, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w odniesieniu do Chorwacji”;

b)

w wykazie zawartym w pkt 6.2.1, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w odniesieniu do Chorwacji”.

15.

W załączniku I do dyrektywy 76/762/EWG, w wykazie zawartym w pkt 4.2.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

16.

W załączniku I do dyrektywy 77/538/EWG, w wykazie zawartym w pkt 4.2.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

17.

W załączniku I do dyrektywy 77/539/EWG, w wykazie zawartym w pkt 4.2.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

18.

W załączniku I do dyrektywy 77/540/EWG, w wykazie zawartym w pkt 4.2.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

19.

W załączniku III do dyrektywy 77/541/EWG, w wykazie zawartym w pkt 1.1.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji,”.

20.

W załączniku I do dyrektywy 78/318/EWG, w wykazie zawartym w pkt 7.2, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji,”.

21.

W załączniku II do dyrektywy 78/764/EWG, w pkt 3.5.2.1 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w przypadku Chorwacji”.

22.

W załączniku VI do dyrektywy 78/932/EWG, w pkt 1.1.1 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w przypadku Chorwacji;”.

23.

W załączniku VI do dyrektywy 86/298/EWG, w tiret pierwszym dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji,”.

24.

W załączniku VII do dyrektywy 87/402/EWG, w tiret pierwszym, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji,”.

25.

W załączniku I do dyrektywy 94/20/WE, w wykazie zawartym w pkt 3.3.4, po pozycji dotyczącej Portugalii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w odniesieniu do Chorwacji”.

26.

W załączniku I do dyrektywy 95/28/WE, w wykazie zawartym w pkt 6.1.1, po pozycji dotyczącej Grecji, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

27.

W załączniku I dodatek 4 do dyrektywy 2000/25/WE, w wykazie zawartym w pkt 1 sekcja 1, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„ »25« dla Chorwacji”.

28.

W załączniku I do dyrektywy 2000/40/WE, w wykazie zawartym w pkt 3.2, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji”.

29.

W załączniku I dodatek 5 do dyrektywy 2001/56/WE, w wykazie zawartym w pkt 1.1.1, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 Chorwacja”.

30.

W załączniku I do dyrektywy 2001/85/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 7.6.11.1 do wykazu dodaje się pozycję w brzmieniu:

„ »Izlaz u slučaju opasnosti« ”;

b)

w pkt 7.7.9.1 do wykazu dodaje się pozycję w brzmieniu:

„ »Autobus se zaustavlja« ”.

31.

W dyrektywie 2002/24/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku IV część A, pkt 47 na stronie 2 wzoru otrzymuje brzmienie:

„47.

Klasyfikacja mocy dla celów fiskalnych lub narodowy(-e) numer(-y) kodu, jeśli ma(-ją) zastosowanie:

Belgia: …

Bułgaria: …

Republika Czeska: …

Dania: …

Niemcy: …

Estonia: …

Irlandia: …

Grecja: …

Hiszpania: …

Francja: …

Chorwacja: …

Włochy: …

Cypr: …

Łotwa: …

Litwa: …

Luksemburg: …

Węgry: …

Malta: …

Niderlandy: …

Austria: …

Polska: …

Portugalia: …

Rumunia: …

Słowenia: …

Słowacja: …

Finlandia: …

Szwecja: …

Zjednoczone Królestwo: …”

 

 

b)

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w części A pkt 1, w wykazie zawartym w sekcji 1, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w odniesieniu do Chorwacji;”;

(ii)

w części B, w wykazie zawartym w pkt 1.1, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„—

25 – Chorwacja”.

32.

W dyrektywie 2003/37/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku II rozdział C dodatek 1, w pkt 1 tiret pierwsze, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji;”;

b)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w części I, pkt 16 w ramach „A — Ciągniki kompletne/skompletowane” otrzymuje brzmienie:

„16.

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(-y)

Belgia: …

Bułgaria: …

Republika Czeska: …

Dania: …

Niemcy: …

Estonia: …

Irlandia: …

Grecja: …

Hiszpania: …

Francja: …

Chorwacja: …

Włochy: …

Cypr: …

Łotwa: …

Litwa: …

Luksemburg: …

Węgry: …

Malta: …

Niderlandy: …

Austria: …

Polska: …

Portugalia: …

Rumunia: …

Słowenia: …

Słowacja: …

Finlandia: …

Szwecja: …

Zjednoczone Królestwo: …”

 

 

(ii)

w części I, pkt 16 w ramach „B — Przyczepy rolnicze lub leśne – kompletne/skompletowane” otrzymuje brzmienie:

„16.

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(-y) (jeżeli ma zastosowanie)

Belgia: …

Bułgaria: …

Republika Czeska: …

Dania: …

Niemcy: …

Estonia: …

Irlandia: …

Grecja: …

Hiszpania: …

Francja: …

Chorwacja: …

Włochy: …

Cypr: …

Łotwa: …

Litwa: …

Luksemburg: …

Węgry: …

Malta: …

Niderlandy: …

Austria: …

Polska: …

Portugalia: …

Rumunia: …

Słowenia: …

Słowacja: …

Finlandia: …

Szwecja: …

Zjednoczone Królestwo: …”

 

 

(iii)

w części I, pkt 16 w ramach „C — Wymienne holowane maszyny – kompletne/skompletowane” otrzymuje brzmienie:

„16.

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(-y) (jeżeli ma zastosowanie)

Belgia: …

Bułgaria: …

Republika Czeska: …

Dania: …

Niemcy: …

Estonia: …

Irlandia: …

Grecja: …

Hiszpania: …

Francja: …

Chorwacja: …

Włochy: …

Cypr: …

Łotwa: …

Litwa: …

Luksemburg: …

Węgry: …

Malta: …

Niderlandy: …

Austria: …

Polska: …

Portugalia: …

Rumunia: …

Słowenia: …

Słowacja: …

Finlandia: …

Szwecja: …

Zjednoczone Królestwo: …”

 

 

(iv)

w części II, pkt 16 w ramach „A — Przyczepy rolnicze lub leśne – niekompletne” otrzymuje brzmienie:

„16.

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(-y) (jeżeli ma zastosowanie)

Belgia: …

Bułgaria: …

Republika Czeska: …

Dania: …

Niemcy: …

Estonia: …

Irlandia: …

Grecja: …

Hiszpania: …

Francja: …

Chorwacja: …

Włochy: …

Cypr: …

Łotwa: …

Litwa: …

Luksemburg: …

Węgry: …

Malta: …

Niderlandy: …

Austria: …

Polska: …

Portugalia: …

Rumunia: …

Słowenia: …

Słowacja: …

Finlandia: …

Szwecja: …

Zjednoczone Królestwo: …”

 

 

(v)

w części II, pkt 16 w ramach „B — Wymienne holowane maszyny – niekompletne” otrzymuje brzmienie:

„16.

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(-y) (jeżeli ma zastosowanie)

Belgia: …

Bułgaria: …

Republika Czeska: …

Dania: …

Niemcy: …

Estonia: …

Irlandia: …

Grecja: …

Hiszpania: …

Francja: …

Chorwacja: …

Włochy: …

Cypr: …

Łotwa: …

Litwa: …

Luksemburg: …

Węgry: …

Malta: …

Niderlandy: …

Austria: …

Polska: …

Portugalia: …

Rumunia: …

Słowenia: …

Słowacja: …

Finlandia: …

Szwecja: …

Zjednoczone Królestwo: …”

 

 

33.

W załączniku I dodatek 5 do dyrektywy 2003/97/WE, w pkt 1.1, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 – Chorwacja,”.

34.

W załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 sekcja 1, w wykazie, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 Chorwacja;”;

b)

w pkt 1.1 dodatku, w wykazie, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 Chorwacja”.

35.

W załączniku VI do dyrektywy 2009/57/WE, w wykazie zawartym w akapicie pierwszym, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w przypadku Chorwacji”.

36.

W załączniku I do dyrektywy 2009/64/WE, w wykazie numerów wyróżniających w pkt 5.2, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 – Chorwacja;”.

37.

W załączniku VI do dyrektywy 2009/75/WE, w wykazie znajdującym się w akapicie pierwszym, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 w przypadku Chorwacji”.

38.

W dyrektywie 2009/144/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku III A, w przypisie 1 do pkt 5.4.1, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji,”;

b)

w załączniku IV dodatek 4, w tiret pierwszym, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji;”;

c)

w załączniku V, w wykazie kodów wyróżniających zawartym w pkt 2.1.3, po pozycji dotyczącej Irlandii, dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 dla Chorwacji;”.

CZĘŚĆ B

OBUWIE

W załączniku I do dyrektywy 94/11/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. a), w wykazie „Pisemne wskazówki” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Gornjište”;

(ii)

w lit. b), w wykazie „Pisemne wskazówki” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Podstava i uložna tabanica”;

(iii)

w lit. c), w wykazie „Pisemne wskazówki” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Potplat (donjište)”;

b)

w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. a) ppkt (i), w wykazie „Pisemne wskazówki” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Koža”;

(ii)

w lit. a) ppkt (ii), w wykazie „Pisemne wskazówki”dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Koža korigiranog lica”;

(iii)

w lit. b), w wykazie „Pisemne wskazówki” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Tekstil”;

(iv)

w lit. c), w wykazie „Pisemne wskazówki” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Drugi materijali”.


Top