EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:349:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 349, 19 ta' Diċembru 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.349.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 349

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
19 ta' Diċembru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż rigward l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa relatati maż-żamma ta’ impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi inklużi fil-Ftehim attwali ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Russja

1

 

*

Avviż rigward l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda ta’ dazji tal-esportazzjoni fuq materja prima

1

 

*

Avviż rigward l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa fir-rigward tal-amministrazzjoni ta’ kwoti tar-rata ta’ tariffi li japplikaw għall-esportazzonijiet tal-injam mill-Federazzjoni Russa għall-Unjoni Ewropea u l-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-modalijiet tekniċi skont dak il-Ftehim

2

 

*

Avviż rigward l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-kummerċ ta’ partijiet u komponenti ta’ vetturi bil-mutur bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa

2

 

 

2012/793/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2012 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-amministrazzjoni tal-kwoti tar-rata tariffarja li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta’ injam mill-Federazzjoni Russa lejn l-Unjoni Ewropea u l-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-modalitajiet tekniċi skont dak il-Ftehim

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1220/2012 tat-3 ta’ Diċembru 2012 dwar miżuri relatati mal-kummerċ sabiex tkun garantita l-provvista ta’ ċerti prodotti tas-sajd lill-proċessuri tal-Unjoni mill-2013 sal-2015, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 104/2000 u (UE) Nru 1344/2011

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1221/2012 tat-12 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 684/2009 fir-rigward tad-dejta li għandha tiġi sottomessa skont l-proċedura kompjuterizzata għall-moviment tal-prodotti tas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa

9

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1222/2012 tal-14 ta’ Diċembru 2012 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1067/2008, (KE) Nru 1964/2006, mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012, mir-Regolamenti (KE) Nru 828/2009 u (KE) Nru 1918/2006, fir-rigward tad-dati għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji ta’ importazzjoni fl-2013 skont il-kwoti tariffarji għaċ-ċereali, ir-ross, iz-zokkor u ż-żejt taż-żebbuġa, li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 951/2006, (KE) Nru 1518/2003, (KE) Nru 382/2008, (UE) Nru 1178/2010 u (UE) Nru 90/2011 fir-rigward tad-dati tal-ħruġ tal-liċenzji ta’ esportazzjoni fl-2013 fl-oqsma taz-zokkor u tal-isoglukożju li jaqbżu l-kwota, tal-laħam tal-majjal, tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella, tal-bajd u tal-laħam tat-tjur u li jidderoga mir-Regolament (UE) Nru 1272/2009 dwar il-perjodu għall-eżami tal-offerti għax-xiri tal-qamħ komuni bi prezz fiss fil-qafas tal-intervent pubbliku

35

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1223/2012 tat-18 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwota ta’ tariffa fuq l-importazzjoni ta’ annimali bovini ħajjin ta’ piż li jeċċedi l-160 Kg u li joriġinaw mill-Isvizzera kif previst fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli

39

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1224/2012 tat-18 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ( 1 )

45

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1225/2012 tat-18 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

47

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1226/2012 tat-18 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2012 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

49

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1227/2012 tat-18 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2012 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd

51

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1228/2012 tat-18 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2012 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

53

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/794/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2012 li tawtorizza lill-Bulgarija u lir-Rumanija biex japplikaw miżuri ta’ deroga mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

55

 

 

2012/795/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2012 li tistabbilixxi t-tip, il-format u l-frekwenza tal-informazzjoni li għandhom jagħmlu disponibbli l-Istati Membri għall-finijiet tar-rappurtar dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9181)  ( 2 )

57

 

 

2012/796/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2012 dwar it-tielet kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni skont id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE għall-2006 u l-2007 biex tiġi koperta n-nefqa mġarrba mill-Portugall bl-iskop li jinqered il-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (in-nematodu tal-injam tal-arżnu) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9356)

66

 

 

2012/797/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2009/336/KE li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-“Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura” għall-ġestjoni tal-azzjoni Komunitarja fl-oqsma tal-edukazzjoni, l-awdjoviżiv u l-kultura, bl-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003

68

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

2012/798/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-proċedura ta’ notifika prevista fl-Artikolu 22(3) tad-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi ( 2 )

72

 


 

(1)   Test b'relevanza għaż-ŻEE u għall-Isvizzera

 

(2)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top