Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:349:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 349, 19 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.349.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 349

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
19 december 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie met betrekking tot de handhaving van in de huidige Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Rusland opgenomen verbintenissen inzake de handel in diensten

1

 

*

Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie betreffende de invoering of verhoging van uitvoerrechten op grondstoffen

1

 

*

Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie met betrekking tot het beheer van de tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie, en van het Protocol tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over technische regels uit hoofde van die overeenkomst

2

 

*

Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over de handel in delen en onderdelen van motorvoertuigen tussen de Europese Unie en de Russische Federatie

2

 

 

2012/793/EU

 

*

Besluit van de Raad van 11 december 2012 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie met betrekking tot het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie, en het Protocol tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over technische regels uit hoofde van die overeenkomst

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1220/2012 van de Raad van 3 december 2012 houdende handelsgerelateerde maatregelen om voor bepaalde visserijproducten de bevoorrading voor de verwerkende industrie in de EU te garanderen voor de periode 2013-2015, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 104/2000 en (EU) nr. 1344/2011

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1221/2012 van de Commissie van 12 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 684/2009 wat betreft de gegevens die moeten worden ingediend in het kader van de geautomatiseerde procedure voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1222/2012 van de Commissie van 14 december 2012 tot afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 969/2006, (EG) nr. 1067/2008 en (EG) nr. 1964/2006, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012 en de Verordeningen (EG) nr. 828/2009 en (EG) nr. 1918/2006, wat betreft de voor 2013 geldende data voor indiening van invoercertificaataanvragen en afgifte van invoercertificaten in het kader van de tariefcontingenten voor granen, rijst, suiker en olijfolie, tot afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 951/2006, (EG) nr. 1518/2003, (EG) nr. 382/2008, (EU) nr. 1178/2010 en (EU) nr. 90/2011 wat betreft de voor 2013 geldende data voor afgifte van uitvoercertificaten in de sectoren buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose, varkensvlees, rundvlees, eieren en slachtpluimvee, en tot afwijking van Verordening (EU) nr. 1272/2009 wat betreft de periode voor het onderzoek van de offertes voor de aankoop van zachte tarwe tegen een vaste prijs in het kader van de openbare interventie

35

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012 van de Commissie van 18 december 2012 houdende uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van een bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten vastgesteld tariefcontingent voor de invoer van levende runderen, van oorsprong uit Zwitserland, met een gewicht van meer dan 160 kg

39

 

*

Verordening (EU) nr. 1224/2012 van de Commissie van 18 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (1)

45

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1225/2012 van de Commissie van 18 december 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

47

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1226/2012 van de Commissie van 18 december 2012 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2012 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 533/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

49

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1227/2012 van de Commissie van 18 december 2012 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2012 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor bepaalde producten in de sector eieren en ovoalbumine

51

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1228/2012 van de Commissie van 18 december 2012 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2012 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

53

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/794/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 17 december 2012 waarbij Bulgarije en Roemenië worden gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 5 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

55

 

 

2012/795/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2012 tot vaststelling van de soort, de opmaak en de frequentie van de door de lidstaten te verstrekken informatie met het oog op de verslaglegging over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9181)  (2)

57

 

 

2012/796/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 december 2012 tot vaststelling van een derde financiële bijdrage van de Unie overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG van de Raad voor 2006 en 2007 tot dekking van de door Portugal gedane uitgaven ter bestrijding van Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9356)

66

 

 

2012/797/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2012 tot wijziging van Besluit 2009/336/EG tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad

68

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

2012/798/EU

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 12 december 2012 betreffende de kennisgevingsprocedure overeenkomstig artikel 22, lid 3, van Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (2)

72

 


 

(1)   Voor de EER en Zwitserland relevante tekst

 

(2)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top