EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:349:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 349, 2012m. gruodis 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.349.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 349

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gruodžio 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl tolesnio galiojančiame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nustatytų įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo laikino taikymo

1

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų žaliavoms nustatymo arba padidinimo laikino taikymo

1

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolo dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą laikino taikymo

2

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis laikino taikymo

2

 

 

2012/793/ES

 

*

2012 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolo dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą sudarymo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1220/2012 dėl priemonių, susijusių su prekyba, kuriomis siekiama 2013–2015 m. užtikrinti tam tikrų žuvininkystės produktų tiekimą Sąjungos perdirbėjams, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 104/2000 ir (ES) Nr. 1344/2011

4

 

*

2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1221/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 684/2009 nuostatos dėl duomenų, pateiktinų taikant akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinę procedūrą

9

 

*

2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1222/2012, kuriuo dėl grūdų, ryžių, cukraus ir alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškų pateikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2013 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008, (EB) Nr. 1964/2006, įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012, reglamentų (EB) Nr. 828/2009 ir (EB) Nr. 1918/2006; kuriuo dėl eksporto licencijų išdavimo datų 2013 metais nekvotinio cukraus bei izogliukozės ir kiaulienos, galvijienos, kiaušinių bei paukštienos sektoriuose nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 1518/2003, (EB) Nr. 382/2008, (ES) Nr. 1178/2010 ir (ES) Nr. 90/2011; ir kuriuo dėl pasiūlymų pirkti paprastuosius kviečius fiksuota kaina taikant valstybės intervenciją išnagrinėjimo termino nukrypstama nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009

35

 

*

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės didesnio kaip 160 kg svorio gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles

39

 

*

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1224/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (1)

45

 

 

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1225/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

47

 

 

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1226/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

49

 

 

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1227/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

51

 

 

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1228/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

53

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/794/ES

 

*

2012 m. gruodžio 17 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Bulgarijai ir Rumunijai leidžiama taikyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio

55

 

 

2012/795/ES

 

*

2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas valstybių narių teikiamose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų įgyvendinimo ataskaitose pateikiamos informacijos pobūdis, forma ir dažnumas (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9181)  (2)

57

 

 

2012/796/ES

 

*

2012 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl trečio Sąjungos 2006 ir 2007 m. finansinio įnašo pagal Tarybos direktyvą 2000/29/EB Portugalijos kovos su pušiniu stiebiniu nematodu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. išlaidoms padengti (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9356)

66

 

 

2012/797/ES

 

*

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/336/EB, kuriuo taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 įsteigiama „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse

68

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2012/798/ES

 

*

2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos rekomendacija dėl pranešimo tvarkos, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 22 straipsnio 3 dalyje (2)

72

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top