EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:349:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 349, 19. joulukuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.349.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 349

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
19. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus nykyiseen EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien sitoumusten voimassa pitämistä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

*

Ilmoitus raaka-aineiden vientitullien käyttöönottoa tai korottamista koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

*

Ilmoitus puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

2

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

2

 

 

2012/793/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen pöytäkirjan tekemisestä

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1220/2012, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012, kauppaan liittyvistä toimenpiteistä tiettyjen kalastustuotteiden tarjonnan varmistamiseksi unionin jalostajille vuosina 2013–2015 sekä asetusten (EY) N:o 104/2000 ja (EU) N:o 1344/2011 muuttamisesta

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1221/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, asetuksen (EY) N:o 684/2009 muuttamisesta valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevan tietokoneistetun menettelyn yhteydessä toimitettavien tietojen osalta

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1222/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008, (EY) N:o 1964/2006, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 480/2012 ja asetuksista (EY) N:o 828/2009 ja (EY) N:o 1918/2006 poikkeamisesta viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten esittämispäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2013, asetuksista (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 1518/2003, (EY) N:o 382/2008, (EU) N:o 1178/2010 ja (EU) N:o 90/2011 poikkeamisesta kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin, sianliha-, naudanliha- sekä muna- ja siipikarjanliha-alojen vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2013 ja asetuksesta (EU) N:o 1272/2009 poikkeamisesta tavallisen vehnän kiinteään hintaan tapahtuvia julkisia interventio-ostoja koskevien tarjousten käsittelyn määräajan osalta

35

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

39

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1224/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (1)

45

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1226/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

49

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1227/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

51

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1228/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

53

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/794/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, luvan antamisesta Bulgarialle ja Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 5 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä

55

 

 

2012/795/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, jäsenvaltioilta edellytettävien, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanoa koskevien tietojen tyypistä, muodosta ja antamistiheydestä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9181)  (2)

57

 

 

2012/796/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, unionin kolmannesta taloudellisesta tuesta neuvoston direktiivin 2000/29/EY nojalla vuosina 2006 ja 2007 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9356)

66

 

 

2012/797/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti tehdyn päätöksen 2009/336/EY muuttamisesta

68

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2012/798/EU

 

*

Komission suositus, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY 22 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusmenettelystä (2)

72

 


 

(1)   ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top