EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:349:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 349, 19. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.349.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 349

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
19. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om bevarelsen af de tilsagn om handel med tjenesteydelser, der er indeholdt i den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland

1

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation vedrørende indførelsen eller forøgelsen af eksportafgifter på råvarer

1

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen

2

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation

2

 

 

2012/793/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. december 2012 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1220/2012 af 3. december 2012 om handelsrelaterede foranstaltninger til sikring af forsyningen af Unionens forarbejdningsvirksomheder med visse fiskevarer for perioden 2013-2015 og om ændring af forordning (EF) nr. 104/2000 og forordning (EU) nr. 1344/2011

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1221/2012 af 12. december 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 684/2009 for så vidt angår de data, der indgives under edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1222/2012 af 14. december 2012 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008, (EF) nr. 1964/2006, af gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012, af forordning (EF) nr. 828/2009 og (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoen for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2013 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris, sukker og olivenolie, om fravigelse af forordning (EF) nr. 951/2006, (EF) nr. 1518/2003, (EF) nr. 382/2008, (EU) nr. 1178/2010 og (EU) nr. 90/2011 for så vidt angår datoen for udstedelse af eksportlicenser i 2013 for sukker og isoglucose uden for kvoten, svinekød, oksekød, æg og fjerkrækød og om fravigelse af forordning (EU) nr. 1272/2009 for så vidt angår fristen for behandling af bud på opkøb af blød hvede til fast pris ved offentlig intervention

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012 af 18. december 2012 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

39

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012 af 18. december 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (1)

45

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1225/2012 af 18. december 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1226/2012 af 18. december 2012 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

49

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1227/2012 af 18. december 2012 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

51

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1228/2012 af 18. december 2012 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

53

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/794/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 17. december 2012 om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

55

 

 

2012/795/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2012 om den type informationer, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne, samt i hvilken form og med hvilke tidsintervaller det skal ske i forbindelse med indberetning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (meddelt under nummer C(2012) 9181)  (2)

57

 

 

2012/796/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2012 om et tredje EU-tilskud i henhold til Rådets direktiv 2000/29/EF for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden) (meddelt under nummer C(2012) 9356)

66

 

 

2012/797/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2012 om ændring af afgørelse 2009/336/EF om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

68

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2012/798/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 12. december 2012 om den anmeldelsesprocedure, der er fastlagt i artikel 22, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (2)

72

 


 

(1)   Tekst af relevans for EØS og for Schweiz

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top