EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:265:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 265, 2009. gada 09. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.265.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 265

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 9. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 940/2009 (2009. gada 8. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 941/2009 (2009. gada 8. oktobris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./2010. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 942/2009 (2009. gada 8. oktobris), ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 943/2009 (2009. gada 8. oktobris), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 944/2009 (2009. gada 8. oktobris), ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 3. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 733/2009

8

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2009/119/EK (2009. gada 14. septembris), ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves

9

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/741/EK

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 8. novembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

24

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

25

 

 

2009/742/EK

 

*

ES un Dienvidāfrikas Sadarbības Padomes Lēmums Nr. 1/2009 (2009. gada 16. septembris) par grozījumu IV un VI pielikumā Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, attiecībā uz dažiem lauksaimniecības produktiem

34

 

 

2009/743/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 24. septembris), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

38

 

 

2009/744/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 24. septembris), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli no Īrijas

39

 

 

2009/745/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 24. septembris), ar ko ieceļ amatā četrus Reģionu komitejas locekļus un septiņus to aizstājējus no Čehijas Republikas

40

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Nīderlandes deklarācija attiecībā uz pamatlēmuma 28. pantu

41

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 680/2009 (2009. gada 27. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 197, 2009. gada 29. jūlij)

42

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top