EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:265:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 265, 09 oktober 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.265.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 265

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
9 oktober 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 940/2009 av den 8 oktober 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 941/2009 av den 8 oktober 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 942/2009 av den 8 oktober 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 943/2009 av den 8 oktober 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 944/2009 av den 8 oktober 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 3:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 733/2009

8

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/741/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2005 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjan om vissa luftfartsaspekter

24

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter

25

 

 

2009/742/EG

 

*

Beslut nr 1/2009 av samarbetsrådet EU–Sydafrika av den 16 september 2009 om ändring av bilaga IV och bilaga VI till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, när det gäller vissa jordbruksprodukter

34

 

 

2009/743/EG

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2009 om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

38

 

 

2009/744/EG

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2009 om utnämning av en irländsk ledamot i Regionkommittén

39

 

 

2009/745/EG

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2009 om utnämning av fyra tjeckiska ledamöter och sju tjeckiska suppleanter i Regionkommittén

40

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Förklaring från Nederländerna om artikel 28.2 i rambeslutet

41

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 680/2009 av den 27 juli 2009 om ändring av förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 197 av den 29.7.2009)

42

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top