EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:265:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 265, 09 октомври 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.265.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 265

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
9 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 940/2009 на Комисията от 8 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 941/2009 на Комисията от 8 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

3

 

 

Регламент (ЕО) № 942/2009 на Комисията от 8 октомври 2009 година за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

5

 

 

Регламент (ЕО) № 943/2009 на Комисията от 8 октомври 2009 година за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

7

 

 

Регламент (ЕО) № 944/2009 на Комисията от 8 октомври 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 3-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 733/2009

8

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 година за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/741/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2005 година относно подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги

24

Споразумение между Европейската общност и правителството на Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги

25

 

 

2009/742/ЕО

 

*

Решение № 1/2009 на Съвета за сътрудничество ЕС—Южна Африка от 16 септември 2009 година във връзка с изменението на приложения IV и VI към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, по отношение на някои селскостопански продукти

34

 

 

2009/743/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2009 година за назначаване на заместник-член от Италия в Комитета на регионите

38

 

 

2009/744/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2009 година за назначаване на член от Ирландия в Комитета на регионите

39

 

 

2009/745/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2009 година за назначаване на четирима членове и седем заместник-членове от Чешката република в Комитета на регионите

40

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Декларация на Нидерландия относно член 28 от рамковото решение

41

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 680/2009 на Съвета от 27 юли 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 197, 29.7.2009 г.)

42

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top