EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:265:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 265, 09. október 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.265.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 265

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
9. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 940/2009 z 8. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 941/2009 z 8. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/2010

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 942/2009 z 8. októbra 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 943/2009 z 8. októbra 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 944/2009 z 8. októbra 2009, ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena sušeného odstredeného mlieka pre 3. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 733/2009

8

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/741/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2005 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Azerbajdžanskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

24

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Azerbajdžanskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

25

 

 

2009/742/ES

 

*

Rozhodnutie Rady pre spoluprácu EÚ – Južná Afrika č. 1/2009 zo 16. septembra 2009 v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy IV a prílohy VI k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o niektoré poľnohospodárske výrobky

34

 

 

2009/743/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. septembra 2009, ktorým sa vymenúva jedna talianska náhradníčka Výboru regiónov

38

 

 

2009/744/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. septembra 2009, ktorým sa vymenúva írska členka Výboru regiónov

39

 

 

2009/745/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. septembra 2009, ktorým sa vymenúvajú štyria českí členovia a siedmi českí náhradníci Výboru regiónov

40

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Vyhlásenie Holandska podľa článku 28 rámcového rozhodnutia

41

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 680/2009 z 27. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009)

42

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top