EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:373:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 373, 2004. gada 21. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 373

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 21. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2182/2004 (2004. gada 6. decembris) par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2183/2004 (2004. gada 6. decembris), ar ko uz neiesaistītajām dalībvalstīm attiecina Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2184/2004 (2004. gada 20. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2185/2004 (2004. gada 17. decembris), ar ko 2005. gadam atklāj tarifa kvotu, kas piemērojama dažu apstrādātu Norvēģijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importam Eiropas Kopienā, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2186/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1613/2000 par atkāpēm no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes ražojumu jēdzienu izmantošanai vispārējo atvieglojumu sistēmā, lai ņemtu vērā Laosas īpašo stāvokli attiecībā uz dažu tekstilizstrādājumu eksportu uz Kopienu

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2187/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1614/2000 par atkāpēm no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdzienu izmantošanai vispārējo priekšrocību sistēmā, lai ņemtu vērā Kambodžas īpašo stāvokli attiecībā uz dažu tekstilizstrādājumu eksportu uz Kopienu

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2188/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1615/2000 par atkāpēm no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdzienu izmantošanai vispārējo priekšrocību sistēmā, lai ņemtu vērā Nepālas īpašo stāvokli attiecībā uz dažu tekstilizstrādājumu eksportu uz Kopienu

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2189/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko nosaka standarta maksu par vienu saimniecības gada pārskatu lauku saimniecību uzskaites datu tīkla 2005. pārskata gadam

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2190/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1433/2003, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz darbības fondiem, darbības programmām un finansiālu palīdzību

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2191/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2192/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2193/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2194/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

29

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2195/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2196/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2197/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2198/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko nosaka kompensāciju par konservētu pārtikas produktu ražošanā izmantojamās olīveļļas ražošanu

36

 

*

Padomes Direktīva 2004/113/EK (2004. gada 13. decembris), ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu

37

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2004/881/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 29. novembris) par nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Čīles Republiku par I papildinājuma grozījumiem nolīgumam par stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto dzērienu tirdzniecību asociācijas līgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, ņemot vērā paplašināšanos

44

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Čīles Republiku par I papildinājuma grozījumu nolīgumam par stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto dzērienu tirdzniecību asociācijas līgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses

45

 

*

2004/882/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 3. decembris), ar ko groza I un II pielikumu Padomes Lēmumam 79/542/EEK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku gaļas ievešanas nosacījumu un veterināro sertifikātu paraugu atjaunināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4554)
 ( 1 )

52

 

*

2004/883/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 10. decembris), ar ko pielāgo pielikumu Padomes Direktīvai 95/57/EK par statistikas datu vākšanu tūrisma nozarē attiecībā uz valstu sarakstiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4723)
 ( 1 )

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top