Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:373:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 373, 21 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 373

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
21 december 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2182/2004 van de Raad van 6 december 2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2183/2004 van de Raad van 6 december 2004 tot uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen tot de niet-deelnemende lidstaten

7

 

 

Verordening (EG) nr. 2184/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2185/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot opening, voor 2005, van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

10

 

*

Verordening (EG) nr. 2186/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1613/2000 houdende afwijking van de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 opgenomen definitie van het begrip „producten van oorsprong” in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties in verband met de bijzondere situatie van Laos wat de uitvoer van bepaalde textielproducten naar de Gemeenschap betreft

14

 

*

Verordening (EG) nr. 2187/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1614/2000 houdende afwijking van de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 opgenomen definitie van het begrip „producten van oorsprong” in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties in verband met de bijzondere situatie van Cambodja wat de uitvoer van bepaalde textielproducten naar de Gemeenschap betreft

16

 

*

Verordening (EG) nr. 2188/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1615/2000 houdende afwijking van de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 opgenomen definitie van het begrip „producten van oorsprong” in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties in verband met de bijzondere situatie van Nepal wat de uitvoer van bepaalde textielproducten naar de Gemeenschap betreft

18

 

*

Verordening (EG) nr. 2189/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier voor het boekjaar 2005 in het kader van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen

20

 

*

Verordening (EG) nr. 2190/2004 van de Commissie van 20 december 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1433/2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van financiële steun betreft

21

 

 

Verordening (EG) nr. 2191/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

23

 

 

Verordening (EG) nr. 2192/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

25

 

 

Verordening (EG) nr. 2193/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

27

 

 

Verordening (EG) nr. 2194/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

29

 

 

Verordening (EG) nr. 2195/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

31

 

 

Verordening (EG) nr. 2196/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook

33

 

 

Verordening (EG) nr. 2197/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

35

 

 

Verordening (EG) nr. 2198/2004 van de Commissie van 20 december 2004 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven

36

 

*

Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten

37

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

2004/881/EG:
Besluit van de Commissie van 29 november 2004 inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili met betrekking tot wijzigingen van aanhangsel I bij de Overeenkomst inzake de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de uitbreiding

44

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili met betrekking tot wijzigingen van Aanhangsel I bij de Overeenkomst inzake de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

45

 

*

2004/882/EG:
Beschikking van de Commissie van 3 december 2004 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad wat betreft de bijwerking van de invoervoorwaarden en modellen van de gezondheidscertificaten voor vlees van vrij wild en vlees van gekweekt wild (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4554)
 ( 1 )

52

 

*

2004/883/EG:
Beschikking van de Commissie van 10 december 2004 tot aanpassing van de landenlijsten in de bijlage bij Richtlijn 95/57/EG van de Raad betreffende de verzameling van statistische informatie op het gebied van het toerisme (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4723)
 ( 1 )

69

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top