EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:373:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 373, 21. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 373

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
21. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2183/2004 zo 6. decembra 2004, ktorým sa rozširuje na neúčastnícke členské štáty uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2184/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2185/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 otvára colná kvóta uplatniteľná na dovoz niektorých tovarov s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva vznikajúcich spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 3448/93

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2186/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1613/2000 ustanovujúce výnimku z nariadenia (EHS) č. 2454/93 v súvislosti s definíciou pojmu výrobkov s pôvodom, používaného na účely schémy všeobecného systému preferencií, zohľadňujúc tak osobitnú situáciu Laosu vzhľadom na vývoz textílií do Spoločenstva

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2187/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1614/2000, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o definíciu pojmu pôvodné výrobky, používanú na účely schémy všeobecného systému preferencií, aby sa vzala do úvahy osobitná pozícia Kambodže v súvislosti s vývozom textilu do Spoločenstva

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2188/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1615/2000, ktoré sa odchyľuje od nariadenia (EHS) č. 2454/93 v súvislosti s definíciou pojmu pôvodné výrobky, používanou na účely schémy všeobecného systému preferencií na zohľadnenie zvláštnej situácie Nepálu týkajúcej sa vývozu textilu do Spoločenstva

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2189/2004 z 20. decembra 2004 o stanovení paušálnej odmeny za podnikový výkaz na účtovný rok 2005 v rámci informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2190/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1433/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2191/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2192/2004 z 20. decembra 2004, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2193/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2194/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2195/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2196/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa určujú výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre klince a ruže pre uplatňovanie dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2197/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2198/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa určuje výrobná náhrada za olivový olej používaný pri výrobe niektorých druhov konzerv

36

 

*

Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu

37

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/881/ES:
Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2004 o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čilskou republikou o zmenách a doplneniach dodatku I k dohode o obchode s liehovinami a aromatizovanými nápojmi v rámci Asociačnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej, s ohľadom na rozšírenie

44

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čilskou republikou o zmenách a doplneniach dodatku I k dohode o obchode s liehovinami a aromatizovanými nápojmi v rámci Asociačnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej

45

 

*

2004/882/ES:
Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I a II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, čo sa týka aktualizácie dovozných podmienok a vzoru zdravotných osvedčení týkajúcich sa mäsa z voľne žijúcej zveriny a mäsa zo zveriny chovanej na farmách (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4554)
 ( 1 )

52

 

*

2004/883/ES:
Rozhodnutie Komisie z 10. decembra 2004, ktorým sa upravuje príloha k smernici Rady 95/57/ES o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu, pokiaľ ide o zoznamy krajín (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4723)
 ( 1 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top