EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:373:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 373, 21. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 373

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
21. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2182/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2183/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004 eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2184/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2185/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2005 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2186/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Laosin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1613/2000 muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2187/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambodžan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1614/2000 muuttamisesta

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2188/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Nepalin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1615/2000 muuttamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2189/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilikaudeksi 2005

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2190/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1433/2003 muuttamisesta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2191/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2192/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2193/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2194/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

29

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2195/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2196/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2197/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2198/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

36

 

*

Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla

37

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/881/EY:
Komission päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisessä assosiaatiosopimuksessa olevan väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien kauppaa koskevan sopimuksen lisäykseen I laajentumisen vuoksi tehtävistä muutoksista

44

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisessä assosiaatiosopimuksessa olevan väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien kauppaa koskevan sopimuksen lisäykseen I laajentumisen vuoksi tehtävistä muutoksista

45

 

*

2004/882/EY:
Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I ja II muuttamisesta luonnonvaraisen ja tarhatun riistan lihan tuontiedellytysten ja terveystodistusten mallien saattamiseksi ajan tasalle (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4554)
 ( 1 )

52

 

*

2004/883/EY:
Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2004, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä annetun neuvoston direktiivin 95/57/EY liitteen mukauttamisesta maaluetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4723)
 ( 1 )

69

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top