EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:373:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 373, 21. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 373

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
21. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2183/2004 af 6. december 2004 om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstater

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2184/2004 af 20. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2185/2004 af 17. december 2004 om åbning for 2005 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2186/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1613/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Laos for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2187/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1614/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Cambodja for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2188/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1615/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Nepal for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2189/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2005 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2190/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1433/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel støtte

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2191/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2192/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2193/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2194/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

29

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2195/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2196/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2197/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2198/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

36

 

*

Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/881/EF:
Kommissionens afgørelse af 29. november 2004 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om ændringer af tillæg I i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side under hensyntagen til udvidelsen

44

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om ændring af tillæg I i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

45

 

*

2004/882/EF:
Kommissionens beslutning af 3. december 2004 om ændring af bilag I og II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår ajourføring af importbetingelserne og standardsundhedscertifikaterne for kød fra vildtlevende og opdrættet vildt (meddelt under nummer K(2004) 4554)
 ( 1 )

52

 

*

2004/883/EF:
Kommissionens beslutning af 10. december 2004 om tilpasning af bilaget til Rådets direktiv 95/57/EF om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme for så vidt angår landelisten (meddelt under nummer K(2004) 4723)
 ( 1 )

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top