EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0090

2014/90/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 14. februāris ), ar ko groza Lēmuma 2004/558/EK I pielikumu attiecībā uz liellopu infekciozā rinotraheīta izskaušanai konkrētā Itālijas reģionā paredzētas kontroles programmas apstiprināšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 737) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 46, 18.2.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Iesaist. atcelta ar 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/90/oj

18.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 14. februāris),

ar ko groza Lēmuma 2004/558/EK I pielikumu attiecībā uz liellopu infekciozā rinotraheīta izskaušanai konkrētā Itālijas reģionā paredzētas kontroles programmas apstiprināšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 737)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/90/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 64/432/EEK paredzēti noteikumi attiecībā uz liellopu tirdzniecību Savienībā. Minētās direktīvas 9. pantā paredzēts, ka dalībvalsts, kas ieviesusi obligāto valsts kontroles programmu attiecībā uz kādu no lipīgajām slimībām, kuras minētas šīs direktīvas E pielikuma II daļā, attiecīgo programmu var iesniegt apstiprināšanai Komisijā. Liellopu infekciozais rinotraheīts ietilpst šajā sarakstā. Liellopu infekciozais rinotraheīts ir visredzamāko klīnisko pazīmju apraksts, kas liecina par inficēšanos ar liellopu 1. tipa (BHV1) herpesvīrusu.

(2)

Direktīvas 64/432/EEK 9. pantā paredzēta arī to papildu garantiju noteikšanas kārtība, ko var pieprasīt attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību.

(3)

Komisijas Lēmumā 2004/558/EK (2) ir apstiprinātas BHV1 kontroles un izskaušanas programmas, ko iesniegušas minētā lēmuma I pielikumā norādītās dalībvalstis un kas attiecas uz minētajā pielikumā norādītajiem reģioniem, un kam saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu piemēro papildu garantijas.

(4)

Itālija ir iesniegusi Komisijai programmu BHV1 kontrolei un izskaušanai Valles d’Aostas autonomajā reģionā. Šī programma atbilst Direktīvas 64/432/EEK 9. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Šajā programmā paredzēti arī tādi noteikumi par liellopu pārvietošanu attiecīgajā reģionā un ievešanu tajā, kas ir līdzvērtīgi noteikumiem, kuri iepriekš ieviesti Bolcāno provincē Itālijā, kur šī slimība tika veiksmīgi izskausta.

(5)

Itālijas iesniegtā programma, kas paredzēta Valles d’Aostas autonomajam reģionam, un saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu iesniegtās papildu garantijas būtu jāapstiprina.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2004/558/EK I pielikums.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/558/EK I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 14. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 15. jūlija Lēmums 2004/558/EK par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildus garantijām Kopienas iekšējā liellopu tirdzniecībā sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu (OV L 249, 23.7.2004., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2004/558/EK I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

Dalībvalstis

Tie dalībvalstu reģioni, uz kuriem papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu attiecina saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu

Čehijas Republika

Visi reģioni

Vācija

Visi reģioni, izņemot Bavārijas federālo zemi

Itālija

Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions

Valles d’Aostas reģions

Trento province”


Top