EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:142:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 142, 2015 m. birželio 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 142

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. birželio 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. birželio 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/869, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

1

 

*

2015 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/870, kuriuo dėl nuostatų, susijusių su prekyba laukinės faunos ir floros rūšių egzemplioriais, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

3

 

 

2015 m. birželio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/871, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

21

 

 

2015 m. birželio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/872, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2015 m. birželio 1–2 d. pateiktos importo licencijų paraiškos pagal Reglamentu (EB) Nr. 1918/2006 leistą naudoti Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir kuriuo sustabdomas tokių 2015 m. birželio mėn. licencijų paraiškų teikimas

23

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/873 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu 48-ajame Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės organizacijos Uosto valstybės kontrolės komiteto posėdyje

25

 

*

2015 m. gegužės 27 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/874 dėl pritarimo trečiosios valstybės indėliui į Europos Sąjungos karinę misiją siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2015)

28

 

*

2015 m. birželio 2 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/875 dėl trečiųjų valstybių įnašų į Europos Sąjungos BSGP karinę patariamąją misiją Centrinės Afrikos Respublikoje (EUMAM RCA) priėmimo (EUMAM RCA/3/2015)

29

 

*

2015 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/876, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

30

 

*

2015 m. birželio 4 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/877, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/568/EB, 2011/333/ES, 2011/381/ES, 2012/448/ES ir 2012/481/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 3641)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top