EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:142:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 142, 2015. gada 6. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 142

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 6. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/869 (2015. gada 5. jūnijs), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/870 (2015. gada 5. jūnijs), ar kuru attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/871 (2015. gada 5. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/872 (2015. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti importa licenču pieteikumos, kas saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1918/2006 Tunisijas izcelsmes olīveļļai, iesniegti no 2015. gada 1. līdz 2. jūnijam, un ar ko aptur šādu licenču pieteikumu iesniegšanu par 2015. gada jūnija mēnesi

23

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/873 (2015. gada 18. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Parīzes Saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli Ostas valsts kontroles komitejas 48. sesijā

25

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/874 (2015. gada 27. maijs), ar ko pieņem trešo valstu palīdzību Eiropas Savienības militārajā misijā, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2015)

28

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/875 (2015. gada 2. jūnijs) par to, ka pieņem trešo valstu ieguldījumus Eiropas Savienības militārajā padomdevējā misijā Centrālāfrikas Republikā (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

29

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/876 (2015. gada 5. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

30

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/877 (2015. gada 4. jūnijs), ar ko groza Lēmumus 2009/568/EK, 2011/333/ES, 2011/381/ES, 2012/448/ES un 2012/481/ES, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 3641)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top