EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 164, 2009m. birželis 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.164.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 164

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 26d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 550/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 551/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, siekiant patikslinti V ir VI priedus (paviršinio aktyvumo medžiagoms taikoma leidžianti nukrypti nuostata) (1)

3

 

*

2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (1)

7

 

*

2009 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 553/2009 dėl specialaus konkurso Vengrijos intervencinės agentūros turimiems prieš 2007–2008 metus einančių prekybos metų derlių kukurūzams perparduoti Bendrijos rinkoje

32

 

*

2009 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 554/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2597/2001 nuostatas dėl tarifinių kvotų tam tikriems vynams, kurių kilmės šalis Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

35

 

*

2009 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (1)

37

 

 

2009 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 556/2009 dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2009 m. liepos 1 d.–2010 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 431/2008 leidžiamą naudoti sušaldytos galvijienos tarifinę kvotą

38

 

 

2009 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 557/2009 dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2009 m. liepos 1 d.–2010 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 412/2008 leidžiamą naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą

39

 

 

2009 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 558/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

40

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/49/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB, kiek tai susiję su vidutinio dydžio bendrovėms taikomais atskleidimo reikalavimais ir pareiga rengti konsoliduotą atskaitomybę (1)

42

 

*

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (Nauja redakcija) (1)

45

 

*

2009 m. birželio 25 d. Komisijos direktyva 2009/70/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas difenakumą, didecildimetilamonio chloridą ir sierą (1)

59

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/492/EB

 

*

2009 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos Patikos fondui 911100MTF/INT/003/EEB (TFEU 970089129), skirtos kampanijai prieš snukio ir nagų ligą už Bendrijos ribų remti

64

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top