EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 164, 26 iunie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.164.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 164

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
26 iunie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 550/2009 al Comisiei din 25 iunie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 551/2009 al Comisiei din 25 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind detergenții în scopul adaptării anexelor V și VI (derogarea privind agenții tensioactivi) (1)

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (1)

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 553/2009 al Comisiei din 25 iunie 2009 privind lansarea unei invitații specifice de participare la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a porumbului din recoltele anterioare recoltei din anul de piață 2007/2008 deținut de organismul de intervenție din Ungaria

32

 

*

Regulamentul (CE) nr. 554/2009 al Comisiei din 25 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/2001 al Comisiei cu privire la contingentele tarifare aplicabile anumitor vinuri originare din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

35

 

*

Regulamentul (CE) nr. 555/2009 al Comisiei din 25 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate și a condițiilor de carantină (1)

37

 

 

Regulamentul (CE) nr. 556/2009 al Comisiei din 25 iunie 2009 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 431/2008 pentru carnea de vită și mânzat congelată

38

 

 

Regulamentul (CE) nr. 557/2009 al Comisiei din 25 iunie 2009 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 412/2008 pentru carnea de vită și mânzat congelată destinată transformării

39

 

 

Regulamentul (CE) nr. 558/2009 al Comisiei din 25 iunie 2009 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

40

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe de prezentare a informațiilor impuse societăților comerciale mijlocii și obligația de a întocmi conturi consolidate (1)

42

 

*

Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (Reformare) (1)

45

 

*

Directiva 2009/70/CE a Comisiei din 25 iunie 2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii difenacumului, clorurii de didecildimetilamoniu și sulfului ca substanțe active (1)

59

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/492/CE

 

*

Decizia Comisiei din 22 iunie 2009 cu privire la contribuția financiară a Comunității la fondul fiduciar 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) pentru a asista campania împotriva febrei aftoase în afara Comunității

64

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top