EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 164, 26 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.164.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 164

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
26 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 550/2009 av den 25 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 551/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna V och VI (undantag avseende tensider) (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 552/2009 av den 22 juni 2009 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (1)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 553/2009 av den 25 juni 2009 om inledande av en särskild anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs från tidigare skördar än skörden under regleringsåret 2007/2008 och som innehas av det ungerska interventionsorganet

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 554/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2597/2001 avseende tullkvoter för vissa viner med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 555/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import (1)

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 556/2009 av den 25 juni 2009 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 431/2008 för fryst kött av nötkreatur

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 557/2009 av den 25 juni 2009 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 412/2008 för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 558/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

40

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (1)

42

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (Omarbetning) (1)

45

 

*

Kommissionens direktiv 2009/70/EG av den 25 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa difenakum, didecyldimetylammoniumklorid och svavel som verksamma ämnen (1)

59

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/492/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juni 2009 om ett gemenskapsbidrag till förvaltningsfond 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) för att stödja kampanjen mot mul- och klövsjuka utanför gemenskapen

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top