EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 164, 26 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.164.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 164

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
26 juni 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 550/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 551/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia teneinde de bijlagen V en VI daarbij aan te passen (ontheffing voor oppervlakteactieve stoffen) (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 552/2009 van de Commissie van 22 juni 2009 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (1)

7

 

*

Verordening (EG) nr. 553/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 betreffende de opening van een specifieke openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van mais van vroegere oogsten dan die van het verkoopseizoen 2007/2008 die in het bezit is van het Hongaarse interventiebureau

32

 

*

Verordening (EG) nr. 554/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/2001 wat betreft tariefcontingenten voor bepaalde wijnen van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

35

 

*

Verordening (EG) nr. 555/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (1)

37

 

 

Verordening (EG) nr. 556/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 betreffende de toewijzing van rechten tot invoer voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 431/2008 geopende tariefcontingent voor bevroren rundvlees

38

 

 

Verordening (EG) nr. 557/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 betreffende de toewijzing van rechten tot invoer voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 412/2008 geopende tariefcontingenten voor bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking

39

 

 

Verordening (EG) nr. 558/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 945/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2008/2009

40

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (1)

42

 

*

Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (Herschikking) (1)

45

 

*

Richtlijn 2009/70/EG van de Commissie van 25 juni 2009 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde difenacum, didecyldimethylammoniumchloride en zwavel op te nemen als werkzame stoffen (1)

59

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2009/492/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 22 juni 2009 betreffende een financiële bijdrage aan het Trustfonds 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) ter bestrijding van mond-en-klauwzeer buiten de Gemeenschap

64

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top