EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 164, 2009. gada 26. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.164.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 164

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 26. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 550/2009 (2009. gada 25. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 551/2009 (2009. gada 25. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem, lai pielāgotu tās V un VI pielikumu (izņēmuma piemērošana virsmaktīvajām vielām) (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 552/2009 (2009. gada 22. jūnijs), ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kura attiecas uz ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (1)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 553/2009 (2009. gada 25. jūnijs) par īpaša konkursa izsludināšanu Ungārijas intervences aģentūras pārziņā esošās kukurūzas, kura novākta pirms 2007./2008. tirdzniecības gada ražas, tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 554/2009 (2009. gada 25. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2597/2001 attiecībā uz tarifu kvotām dažiem vīniem, kuru izcelsme ir Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā

35

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 555/2009 (2009. gada 25. jūnijs), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (1)

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 556/2009 (2009. gada 25. jūnijs) par ievešanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas iesniegti periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam saskaņā ar importa tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 431/2008 un paredzēta saldētai liellopu gaļai

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 557/2009 (2009. gada 25. jūnijs) par ievešanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas iesniegti periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam saskaņā ar importa tarifu kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 412/2008 un noteiktas pārstrādei paredzētai saldētai liellopu gaļai

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 558/2009 (2009. gada 25. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

40

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/49/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK groza attiecībā uz noteiktām informācijas sniegšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sagatavošanas pienākumu (1)

42

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/54/EK (2009. gada 18. jūnijs) par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību (Pārstrādāta versija) (1)

45

 

*

Komisijas Direktīva 2009/70/EK (2009. gada 25. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu difenakumu, didecildimetilamonija hlorīdu un sēru kā darbīgās vielas (1)

59

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/492/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 22. jūnijs) par Kopienas finansiālo ieguldījumu Ieguldījumu fondā 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129), lai atbalstītu kampaņu pret mutes un nagu sērgu ārpus Kopienas

64

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top