EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:363:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 363, 2006m. gruodis 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 363

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1791/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojantis tam tikrus reglamentus ir sprendimus laisvo prekių judėjimo, laisvo asmenų judėjimo, bendrovių teisės, konkurencijos politikos, žemės ūkio (įskaitant veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktus), transporto politikos, mokesčių, statistikos, energetikos, aplinkos, bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse, muitų sąjungos, išorės santykių, bendros užsienio ir saugumo politikos bei institucijų srityse

1

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/96/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti kai kurias direktyvas laisvo prekių judėjimo srityje

81

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/97/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas laisvo prekių judėjimo srityje

107

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/98/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas mokesčių srityje

129

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/99/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas bendrovių teisės srityje

137

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/100/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas laisvo asmenų judėjimo srityje

141

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/101/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvas 73/239/EEB, 74/557/EEB ir 2002/83/EB laisvės teikti paslaugas srityje

238

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/102/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą irženklinimą etiketėmis, suderinimo

241

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/103/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas transporto politikos srityje

344

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/104/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas žemės ūkio srityje (veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktai)

352

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/105/EB dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas aplinkos srityje

368

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/106/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvą 94/80/EB, nustatančią išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus

409

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/107/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvą 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo ir 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo

411

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/108/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvas 90/377/EEB ir 2001/77/EB energetikos srityje

414

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/109/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Tarybos direktyvą 94/45/EB dėl Europos darbų tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo

416

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/110/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvas 95/57/EB ir 2001/109/EB statistikos srityje

418

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006/881/BUSP
2006 m. lapkričio 30 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų Sprendimas, adaptuojantis Sprendimą 96/409/BUSP dėl laikinojo kelionės dokumento nustatymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

422

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top