EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:363:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 363, 20. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 363

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
20. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1791/2006, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden (eläinlääkintä- ja kasvinsuojelulainsäädäntö mukaan luettuna), liikennepolitiikan, verotuksen, tilastojen, energian, ympäristön, oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön, tulliliiton, ulkosuhteiden, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä toimielinten aloilla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

1

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/96/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

81

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/97/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

107

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/98/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta verotuksen alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

129

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/99/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta yhtiöoikeuden alalla Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen johdosta

137

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/100/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

141

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/101/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, direktiivien 73/239/ETY, 74/557/ETY ja 2002/83/EY mukauttamisesta palvelujen tarjoamisen vapauden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

238

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/102/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

241

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/103/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta liikennepolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

344

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/104/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta maatalouden alalla (eläinlääkintä- ja kasvinsuojelulainsäädäntö) Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

352

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/105/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, direktiivien 73/239/ETY, 74/557/ETY ja 2002/83/EY mukauttamisesta ympäristön alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

368

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/106/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, niiden unionin kansalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole, annetun direktiivin 94/80/EY mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

409

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/107/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/108/ETY ja myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

411

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/108/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, direktiivien 90/377/ETY ja 2001/77/EY mukauttamisesta energian alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

414

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/109/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä annetun direktiivin 94/45/EY mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

416

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/110/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, direktiivien 95/57/EY ja 2001/109/EY mukauttamisesta tilastojen alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

418

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

2006/881/YUTP
Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2006, tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta tehdyn päätöksen 96/409/YUTP mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

422

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top