EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0586

A Tanács irányelve (1985. december 20.) az állat-egészségügyi területre vonatkozó 64/432/EGK, 64/433/EGK, 77/99/EGK, 77/504/EGK, 80/217/EGK és 80/1095/EGK irányelvek Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében szükségessé vált technikai kiigazításainak bevezetéséről

HL L 372., 1985.12.31, p. 44–45 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/586/oj

31985L0586Hivatalos Lap L 372 , 31/12/1985 o. 0044 - 0045
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 40 o. 0111
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 40 o. 0111
finn különkiadás fejezet 3 kötet 20 o. 0074
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 20 o. 0074


A Tanács irányelve

(1985. december 20.)

az állat-egészségügyi területre vonatkozó 64/432/EGK, 64/433/EGK, 77/99/EGK, 77/504/EGK, 80/217/EGK és 80/1095/EGK irányelvek Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében szükségessé vált technikai kiigazításainak bevezetéséről

(85/586/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződésre,

tekintettel Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányára és különösen annak 396. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel Spanyolország és Portugália belépésére tekintettel a laboratóriumok közösségi szabályok által meghatározott jegyzékeit ki kell egészíteni, nevezetesen a legutóbb a 85/320/EGK tanácsi irányelvvel [1] módosított, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelv [2] által és a legutóbb a 84/645/EGK irányelvvel [3] módosított, a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1980. január 22-i 80/217/EGK irányelv [4] által meghatározott jegyzékeket;

mivel ajánlatos átdolgozni az élő marha- és sertések kereskedelmét, valamint a friss hús és húskészítmények egészségügyi jelölésének területét lefedő közösségi bizonyítványokat; mivel az ilyen átdolgozás érinti a 64/432/EGK irányelvet, a legutóbb a 85/325/EGK irányelvvel [5] módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelvet [6], és a legutóbb a 85/328/EGK irányelvvel [7] módosított, a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1976. december 21-i 77/99/EGK tanácsi irányelvet [8];

mivel a legutóbb Görögország csatlakozási okmányával [9] módosított, a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi irányelv [10] újabb módosításra szorul a Portugáliára az 1985-ös csatlakozási okmány 343. cikkében előírt eltérés figyelembe vétele érdekében;

mivel azon ellenőrző intézkedéseket, amelyek alkalmazására Spanyolországot és Portugáliát fel fogják hívni a klasszikus sertéspestis felszámolása céljából, egy közösségi eljárással összhangban kell meghatározni; mivel a legutóbb a 81/47/EGK irányelvvel [11] módosított, a Közösség területének klasszikus sertéspestistől való mentesítésére és a mentesség fenntartására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1980. november 11-i 80/1095/EGK tanácsi irányelvet [12] e célból megfelelően módosítani kell;

mivel a "régió" 64/432/EGK irányelvben említett fogalma további értelmezésre szorul Spanyolország és Portugália csatlakozásának figyelembevételére;

mivel Spanyolország és Portugália csatlakozási okmánya 2. cikkének (3) bekezdése alapján a Közösség intézményei elfogadhatják a csatlakozási okmány 396. cikkében említett intézkedéseket a szerződés hatályba lépésének feltételével és annak napján,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/432/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 2. cikk o) pontja a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

"– Spanyolország: Provincia,

– Portugália: szárazföld: distrito, Portugália területének más részei: regiâo autónoma".

2. A B. mellékletben a 12. pont a következő alpontokkal egészül ki:

"k) Spanyolország – Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Granada;

l) Portugália – Laboratório Nacional de Investgaçâo Veterinária – Lisboa".

3. A C. mellékletben az A9. pont a következő alpontokkal egészül ki:

"k) Spanyolország – Centro Nacional de Brucelosis de Murcia;

l) Portugália – Laboratório Nacional de Investigaçâo Veterinária – Lisboa".

4. Az F. mellékletben az I. számú minta (4) lábjegyzete ezennel a következő szöveggel egészül ki:

"Spanyolország: Inspector Veterinario;

Portugália: Inspector veterinário".

5. Az F. mellékletben a II. számú minta (5) lábjegyzete ezennel a következő szöveggel egészül ki:

"Spanyolországban: Inspector Veterinario;

Portugáliában: Inspector veterinário."

6. Az F. mellékletben a III. számú minta (4) lábjegyzete ezennel a következő szöveggel egészül ki:

"Spanyolországban: Inspector Veterinario;

Portugáliában: Inspector veterinário."

7. Az F. mellékletben a IV. számú minta (5) lábjegyzete ezennel kiegészül:

"Spanyolországban: Inspector Veterinário;

Portugáliában: Inspector veterinário."

8. A G. mellékletben az A.2. pont a következő szöveggel egészül ki:

"j) Spanyolország: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona;

k) Portugália: Laboratório Nacional de Investigaçâo Veterinária – Lisboa."

2. cikk

A 64/433/EGK irányelvhez I. melléklete X. fejezete 49 pontja a) alpontjának első francia bekezdése ezennel az alábbiakkal egészül ki: "– ESP – P".

3. cikk

A 77/99/EGK irányelv A. melléklete VII. fejezete 33. pontja a) alpontjának első francia bekezdése kiegészül az "E" után az "ESP-P" szöveggel.

4. cikk

A 77/504/EGK irányelv 2. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"Azonban Portugáliát ezennel feljogosítják arra, hogy legkésőbb 1990. december 31-ig fenntartsa a behozatali korlátozásokat az előző bekezdés első francia bekezdésében körülírt azon szarvasmarhafélék vonatkozásában, amelyek nem szerepelnek Portugália hivatalos fajjegyzékében. Portugália értesíti a Bizottságot és a Tagállamokat az engedélyezett fajokat tartalmazó jegyzékről."

5. cikk

A 80/217/EGK irányelv II. mellékletében a sertéspestissel foglalkozó nemzeti laboratóriumok jegyzéke ezennel a következőkkel egészül ki:

"Spanyolország: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona;

Portugália: Laboratorio Nacional de Investigašao Veterinaria – Lisboa"

.

6. cikk

A 80/1095/EGK irányelv az alábbiakkal módosul:

1. a 3. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Portugália és Spanyolország státuszát 1986. július 1. előtt ugyanazon eljárással összhangban kell meghatározni abból a célból, hogy helyénvaló ellenőrző intézkedéseket határozzanak meg.";

2. a 12. cikk (2) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"és Portugália és Spanyolország esetében 1992. július 1. előtt."

7. cikk

Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányának hatályba lépésének függvényében a tagállamok legkésőbb 1986. január 1-ig hatályba léptetik azon törvényeket, rendeleteket és közigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1985. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. Steichen

[1] HL L 168., 1985.6.28., 36. o.

[2] HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

[3] HL L 339., 1984.12.27., 33. o.

[4] HL L 47., 1980.2.21., 11. o.

[5] HL L 168., 1985.6.28., 47. o.

[6] HL L 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

[7] HL L 168., 1985.6.28., 50. o.

[8] HL L 26., 1977.1.31., 85. o.

[9] HL L 291., 1979.11.19., 17. o.

[10] HL L 206., 1977.8.12., 8. o.

[11] HL L 186., 1981.7.8., 20. o.

[12] HL L 325., 1980.12.1., 5. o.

--------------------------------------------------

Top