EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0586

Direktiva Sveta z dne 20. decembra 1985 o uvedbi tehničnih prilagoditev direktiv 64/432/EGS, 64/433/EGS, 77/99/EGS, 77/504/EGS, 80/217/EGS in 80/1095/EGS, ki se nanašajo na področje veterine, zaradi pristopa Španije in Portugalske

UL L 372, 31.12.1985, p. 44–45 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/586/oj

31985L0586Uradni list L 372 , 31/12/1985 str. 0044 - 0045
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 40 str. 0111
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 40 str. 0111
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 20 str. 0074
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 20 str. 0074


Direktiva Sveta

z dne 20. decembra 1985

o uvedbi tehničnih prilagoditev direktiv 64/432/EGS, 64/433/EGS, 77/99/EGS, 77/504/EGS, 80/217/EGS in 80/1095/EGS, ki se nanašajo na področje veterine, zaradi pristopa Španije in Portugalske

(85/586/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske in zlasti člena 396 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba zaradi pristopa Španije in Portugalske sezname laboratorijev, sestavljene v skladu s predpisi Skupnosti, dopolniti, pri čemer je treba prilagoditi Direktivo Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 85/320/EGS [2], in Direktivo Sveta 80/217/EGS z dne 22. januarja 1980 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor klasične prašičje kuge [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 84/645/EGS [4];

ker je priporočljivo spričevala Skupnosti, ki se nanašajo na trgovino z živim govedom in prašiči in na označevanje zdravstvene ustreznosti svežega mesa in mesnih izdelkov, prilagoditi; ker takšno prilagajanje zadeva Direktivo 64/432/EGS, Direktivo Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 85/325/EGS [6], in Direktivo Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki znotraj Skupnosti [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 85/328/EGS [8];

ker je treba Direktivo Sveta 75/504/EGS z dne 25. julija 1977 o čistopasemskem plemenskem govedu [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Grčije [10], spremeniti, da bi se upoštevalo odstopanje v zvezi s Portugalsko, predvideno v členu 343 Akta o pristopu iz leta 1985;

ker je treba kontrolne ukrepe, ki jih bosta izvajali Portugalska in Španija z namenom izkoreninjenja klasične prašičje kuge, določili v skladu s postopkom Skupnosti; ker je treba v ta namen prilagoditi Direktivo Sveta 80/1095/EGS z dne 11. novembra 1980 o določitvi pogojev za zagotavljanje, da se ozemlje Skupnosti ohrani prosto klasične prašičje kuge [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 81/47/EGS [12];

ker je treba dopolniti opredelitev izraza "regija" iz Direktive 64/432/EGS, zato da se upošteva pristop Španije in Portugalske;

ker lahko institucije Skupnosti na podlagi člena 2(3) Pogodbe o pristopu Španije in Portugalske še pred pristopom sprejmejo ukrepe iz člena 396 Akta o pristopu, ki začnejo veljati s pridržkom začetka veljavnosti Pogodbe in z dnem začetka njene veljavnosti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 64/432/EGS se spremeni:

1. V členu 2(o) se dodata alinei:

"— Španija: Provincia,

— Portugalska: celina: distrito, drugi deli ozemlja Portugalske: região autónoma".

2. V Prilogi B se točki 12 doda:

"(k) Španija — Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Granada,

(l) Portugalska — Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa".

3. V Prilogi C se točki A.9 doda:

"(k) Španija — Centro Nacional de Brucelosis de Murcia,

(l) Portugalska — Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa".

4. V Prilogi F se opomba (4) k Vzorcu I dopolni z:

"Španija: Inspector Veterinario;

Portugalska: Inspector veterinário".

5. V Prilogi F se opomba (5) k Vzorcu II dopolni z:

"v Španiji: Inspector Veterinario;

na Portugalskem: Inspector veterinário".

6. V Prilogi F se opomba (4) k Vzorcu III dopolni z:

"v Španiji: Inspector Veterinario;

na Portugalskem: Inspector veterinário".

7. V Prilogi F se opomba (5) k Vzorcu IV dopolni z:

"v Španiji: Inspector Veterinario;

na Portugalskem: Inspector veterinário".

8. V Prilogi G se točki A.2 doda:

"(j) Španija: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona,

(k) Portugalska: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa".

Člen 2

V poglavju X.49(a) Priloge I k Direktivi 64/433/EGS se prva alinea dopolni z: "— ESP — P,".

Člen 3

V prvi alinei točke 33(a) poglavja VII Direktive 77/99/EGS se za "E" vstavi "ESP — P".

Člen 4

Člen 2 Direktive 77/504/EGS se dopolni z odstavkom:

"Vendar pa se Portugalski dovoli, da najpozneje do 31. decembra 1990 ohrani uvozne omejitve za govedo, opisano v prvi alinei prejšnjega odstavka, če zadevne pasme niso vključene v seznam dovoljenih pasem na Portugalskem. Portugalska o seznamu dovoljenih pasem obvesti Komisijo in države članice."

Člen 5

Seznam nacionalnih laboratorijev za prašičjo kugo v Prilogi II k Direktivi 80/217/EGS se dopolni z:

"Španija: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona

Portugalska: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa"

.

Člen 6

Direktiva 80/1095/EGS se spremeni:

1. Členu 3(2) se doda pododstavek:

"Status Portugalske in Španije se pred 1. julijem 1986 opredeli v skladu z istim postopkom, da se določijo takšni nadzorni ukrepi, ki bi bili lahko primerni."

2. Člen 12(2) se dopolni z:

"in, v primeru Portugalske in Španije, pred 1. julijem 1992."

Člen 7

Države članice s pridržkom začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Španije in Portugalske sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1986. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 1985

Za Svet

Predsednik

R. Steichen

[1] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

[2] UL L 168, 28.6.1985, str. 36.

[3] UL L 47, 21.2.1980, str. 11.

[4] UL L 339, 27.12.1984, str. 33.

[5] UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64.

[6] UL L 168, 28.6.1985, str. 47.

[7] UL L 26, 31.1.1977, str. 85.

[8] UL L 168, 28.6.1985, str. 50.

[9] UL L 206, 12.8.1977, str. 8.

[10] UL L 291, 19.11.1979, str. 17.

[11] UL L 325, 1.12.1980, str. 5.

[12] UL L 186, 8.7.1981, str. 20.

--------------------------------------------------

Top