EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:372:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 372, 31. december 1985


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 372
28. årgang
31. december 1985Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3827/85 af 20. december 1985 om tilpasning, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af forordning (EØF) nr. 797/85, (EØF) nr. 355/77, (EØF) nr. 1360/78 og (EØF) nr. 458/80

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3828/85 af 20. december 1985 om et særligt program for udvikling af landbruget i Portugal

5

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

85/571/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/571/EØF af 19. december 1985 om ændring af direktiv 64/432/EØF for så vidt angår ordningen for enzootisk kvægleukose, som omhandlet i direktiv 80/1102/EØF

12

  

85/572/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/572/EØF af 19. december 1985 om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler

14

  

85/573/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/573/EØF af 19. december 1985 om ændring af direktiv 77/436/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

22

  

85/574/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/574/EØF af 19. december 1985 om ændring af direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter

25

  

85/575/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 19. december 1985 om teknisk tilpasning, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af beslutning 77/97/EØF, 79/542/EØF og 80/1096/EØF vedrørende det veterinære område

28

  

85/576/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/576/EØF af 20. december 1985 om ændring af direktiv 78/1035/EØF om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande

30

  

85/577/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted

31

  

85/578/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/578/EØF af 20. december 1985 om ændring, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af direktiv 74/561/EØF om adgang til erhvervet med godstransport ad landevej i indenlandsk og international transport

34

  

85/579/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/579/EØF af 20. december 1985 om ændring, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af direktiv 74/562/EØF om adgang till erhvervet med personbefordring af landevej i indenlandsk og international transport

35

  

85/580/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/580/EØF af 20. december 1985 om tilpasning, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af direktiv 85/203/EØF om luftkvalitetsnormer for så vidt angår nitrogendioxid

36

  

85/581/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/581/EØF af 20. december 1985 om tilpasning, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af direktiv 85/210/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om blyindholdet i benzin

37

  

85/582/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/582/EØF af 20. december 1985 om ændring af direktiv 84/634/EØF om bestemmelser vedrørende sommertid

38

  

85/583/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/583/EØF af 20. december 1985 om ændring af direktiv af 11. maj 1960 til gennemførelse af EØF-traktatens artikel 67

39

  

85/584/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/584/EØF af 20. december 1985 om ændring, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af direktiv 85/433/EØF om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten i forbindelse med visse former for virksomhed på det farmaceutiske område

42

  

85/585/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/585/EØF af 20. december 1985 om ændring af direktiv 64/54/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler

43

  

85/586/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 20. december 1985 om teknisk tilpasning, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af direktiv 64/432/EØF, 64/433/EØF, 77/99/EØF, 77/504/EØF, 80/217/EØF og 80/1095/EØF vedrørende det veterinære område

44

  

85/587/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 20. december 1985 om ændring, som følge af Spaniens tiltrædelse, af beslutning 78/476/EØF om ligestilling af tredjelandes kontrolforanstaltninger vedrørende vedligeholdelsesavl

46

  

85/588/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 20. december 1985 om ændring, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af beslutning 85/356/EØF om ligestilling af frø produceret i tredjelande

47

  

85/589/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 20. december 1985 om ændring, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af beslutning 85/355/EØF om ligestilling af markinspektioner af arealer til formering af udsæd i tredjelande

48

  

85/590/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/590/EØF af 20. december 1985 om ændring af direktiv 83/515/EØF om visse foranstaltninger med henblik på tilpasning af kapaciteten i fiskeriet

49

  

85/591/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/591/EØF af 20. december 1985 om indførelse af fælles prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af levnedsmidler

50
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top