EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:372:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 372, 31 december 1985


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 372
28e jaargang
31 december 1985Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3827/85 van de Raad van 20 december 1985 houdende aanpassing, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van de Verordeningen (EEG) nr. 797/85, (EEG) nr. 355/77, (EEG) nr. 1360/78 en (EEG) nr. 458/80 op het gebied van de landbouwstructuur

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 3828/85 van de Raad van 20 december 1985 inzake een specifiek programma voor de ontwikkeling van de landbouw in Portugal

5

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

85/571/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/571/EEG van de Raad van 19 december 1985 tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG voor wat betreft de regeling inzake enzoötische runderleukose bedoeld in Richtlijn 80/1102/EEG

12

  

85/572/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/572/EEG van de Raad van 19 december 1985 tot vaststelling van de lijst van de simulatiestoffen waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

14

  

85/573/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/573/EEG van de Raad van 19 december 1985 tot wijziging van Richtlijn 77/436/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake extracten van koffie en extracten van cichorei

22

  

85/574/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/574/EEG van de Raad van 19 december 1985 tot wijziging van Richtlijn 77/93/EEG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen

25

  

85/575/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 19 december 1985 houdende technische aanpassing, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van de Beschikkingen 77/97/EEG, 79/542/EEG en 80/1096/EEG inzake veterinaire vraagstukken

28

  

85/576/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/576/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging van Richtlijn 78/1035/EEG inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter

30

  

85/577/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

31

  

85/578/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/578/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging van Richtlijn 74/561/EEG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

34

  

85/579/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/579/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging van Richtlijn 74/562/EEG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

35

  

85/580/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/580/EEG van de Raad van 20 december 1985 houdende aanpassing van Richtlijn 85/203/EEG inzake luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxyde in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

36

  

85/581/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/581/EEG van de Raad van 20 december 1985 houdende aanpassing van Richtlijn 85/210/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten inzake het loodgehalte van benzine in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

37

  

85/582/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/582/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging van Richtlijn 84/634/EEG inzake de bepalingen op het gebied van de zomertijd

38

  

85/583/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/583/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging van de Richtlijn van 11 mei 1960 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag

39

  

85/584/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/584/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van Richtlijn 85/433/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied

42

  

85/585/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/585/EEG van de Raad van 20 december 1985 houdende wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

43

  

85/586/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 20 december 1985 houdende technische aanpassing, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van de Richtlijnen 64/432/EEG, 64/433/EEG, 77/99/EEG, 77/504/EEG, 80/217/EEG van 80/1095/EEG inzake veterinaire vraagstukken

44

  

85/587/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging, in verband met de toetreding van Spanje, van Beschikking 78/476/EEG betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte controles op de instandhouding

46

  

85/588/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van Beschikking 85/356/EEG betreffende de gelijkstelling van in derde landen voortgebracht zaaizaad

47

  

85/589/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal van Beschikking 85/355/EEG betreffende de gelijkstelling van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad

48

  

85/590/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/590/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging van Richtlijn 83/515/EEG inzake bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector

49

  

85/591/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/591/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de invoering van communautaire bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de controle van voor menselijke voeding bestemde levensmiddelen

50
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top