EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0028

A Bizottság 2003/28/EK irányelve (2003. április 7.) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 90, 8.4.2003, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 114 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 114 - 115

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/28/oj

32003L0028Hivatalos Lap L 090 , 08/04/2003 o. 0045 - 0046


A Bizottság 2003/28/EK irányelve

(2003. április 7.)

a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/7/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) A 94/55/EK irányelv A és B melléklete tartalmazza a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B mellékletét 2001. július 1-jétől hatályos formában.

(2) Az ADR korszerűsítésére kétévente kerül sor. Ezért a módosított változat 2003. január 1-jétől hatályos 2003. június 30-ig tartó átmeneti időszakkal.

(3) A C melléklet szélzetszámokra való hivatkozásokat tartalmaz, amelyeknek pontokra kell változniuk.

(4) Ezért a 94/55/EK irányelv mellékleteit módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes áruk szállításával foglakozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/55/EK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az A melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"

A MELLÉKLET

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A mellékletének 2003. január 1-jétől hatályos előírásai, azzal az eltéréssel, hogy a "szerződő fél" kifejezés helyébe a "tagállam" szó lép.

Az ADR A mellékletének 2003. évi módosításait közzéteszik, amint a szöveg a Közösség összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

"

2. A B melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"

B MELLÉKLET

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) B mellékletének 2003. január 1-jétől hatályos előírásai, azzal az eltéréssel, hogy a "szerződő fél" kifejezés helyébe a "tagállam" szó lép.

Az ADR B mellékletének 2003. évi módosításait közzéteszik, amint a szöveg a Közösség összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

"

3. A C melléklet ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. április 7-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 30., 2001.2.1., 43. o.

[2] HL L 319., 1994.12.12., 7. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

C MELLÉKLET

1. A 2. pontban a "B melléklet 10 599 szélzetszáma" helyébe az "A melléklet 1.9. fejezete" szöveg lép.

2. A 4. pontban az "A melléklet 2211 szélzetszáma" szöveg helyébe az "A melléklet 1.2.1. szakaszában megadott "palack", "nagypalack", "gázhordó", "mélyhűtő tartály" és "palackköteg" meghatározásaiból áll" szöveg lép.

3. Az 5. pontban az "A és B melléklet 2 010 és 10 602 szélzetszáma" szöveg helyébe az "A melléklet 1.5. fejezete" szöveg lép.

"

.

--------------------------------------------------

Top