EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:090:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 90, 08 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 90
46e jaargang
8 april 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 623/2003 van de Commissie van 7 april 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 624/2003 van de Commissie van 7 april 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (citroenen) 3
*Verordening (EG) nr. 625/2003 van de Commissie van 2 april 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 4
*Verordening (EG) nr. 626/2003 van de Commissie van 3 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2377/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van brouwgerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad 32
*Verordening (EG) nr. 627/2003 van de Commissie van 4 april 2003 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 34
*Richtlijn 2003/26/EG van de Commissie van 3 april 2003 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft snelheidsbegrenzers en uitlaatemissies van bedrijfsvoertuigen (1) 37
*Richtlijn 2003/27/EG van de Commissie van 3 april 2003 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 96/96/EG van de Raad voor wat betreft de controle van uitlaatemissies van motorvoertuigen (1) 41
*Richtlijn 2003/28/EG van de Commissie van 7 april 2003 tot vierde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (1) 45
*Richtlijn 2003/29/EG van de Commissie van 7 april 2003 tot vierde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 96/49/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (1) 47

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/245/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 april 2003 inzake de door de Commissie ontvangen aanvragen tot verhoging van MOP IV-doelstellingen in verband met maatregelen ter verbetering van de veiligheid, de navigatie op zee, de hygiëne, de productkwaliteit en de arbeidsomstandigheden voor vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 12 m (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1113) 48

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 346/2003 van de Commissie van 24 februari 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst uit de voorraad van het Franse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeders (PB L 50 van 25.2.2003) 54
*Rectificatie van Beschikking 2001/723/EG van de Commissie van 18 juli 2001 betreffende de herkapitalisatie van Alitalia (PB L 271 van 12.10.2001) 54
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top