EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:090:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 90, 08. april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 90
46. årgang
8. april 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 623/2003 af 7. april 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 624/2003 af 7. april 2003 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (citroner) 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 625/2003 af 2. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 626/2003 af 3. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2377/2002 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af maltbyg fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 32
*Kommissionens forordning (EF) nr. 627/2003 af 4. april 2003 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 34
*Kommissionens direktiv 2003/26/EF af 3. april 2003 om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF for så vidt angår hastighedsbegrænsende anordninger og emissioner fra udstødningen på erhvervskøretøjer (1) 37
*Kommissionens direktiv 2003/27/EF af 3. april 2003 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/96/EF for så vidt angår kontrol af emissioner fra udstødningen på motorkøretøjer (1) 41
*Kommissionens direktiv 2003/28/EF af 7. april 2003 om fjerde tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (1) 45
*Kommissionens direktiv 2003/29/EF af 7. april 2003 om fjerde tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad jernbane (1) 47

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/245/EC
*Kommissionens beslutning af 4. april 2003 om de anmodninger, Kommissionen har modtaget om forøgelse af FUP IV-målene af hensyn til forbedringer vedrørende sikkerhed, navigation til søs, hygiejne, produktkvalitet og arbejdsforhold for fartøjer med en længde overalt på mere end 12 m (meddelt under nummer K(2003) 1113) 48

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 346/2003 af 24. februar 2003 om åbning af en løbende licitation med henblik på sælge ris, som det franske interventionsorgan ligger inde med, på EF's indre marked til anvendelse i foder (EUT L 50 af 25.2.2003) 54
*Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2001/723/EF af 18. juli 2001 om Alitalias rekapitalisering (EFT L 271 af 12.10.2001) 54
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top