EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0383

A Tanács irányelve (1991. június 25.) a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről

OJ L 206, 29.7.1991, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 63 - 65
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 63 - 65
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 418 - 420
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 418 - 420
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 418 - 420
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 418 - 420
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 418 - 420
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 418 - 420
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 418 - 420
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 418 - 420
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 418 - 420
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 63 - 65

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/383/oj

31991L0383Hivatalos Lap L 206 , 29/07/1991 o. 0019 - 0021
finn különkiadás fejezet 5 kötet 5 o. 0063
svéd különkiadás fejezet 5 kötet 5 o. 0063


A Tanács irányelve

(1991. június 25.)

a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről

(91/383/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 118a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Szerződés 118a. cikke előírja, hogy, a Tanács irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadjon el abból a célból, hogy, különösen a munkakörnyezet tekintetében, a munkavállalók biztonsága és egészsége magasabb szintű védelmének kialakítását ösztönözze;

mivel az említett cikk alapján az irányelvek nem vezethetnek be olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi megszorításokat, amelyek hátráltatnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését;

mivel jelentősen megnövekedett a foglalkoztatás olyan formáinak igénybevétele, mint például a határozott idejű és munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony;

mivel a kutatások kimutatták, hogy általában a határozott idejű vagy a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók bizonyos ágazatokban a többi munkavállalónál nagyobb mértékben vannak kitéve az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések kockázatának;

mivel ezek a bizonyos ágazatokban mutatkozó kockázatok részben az új munkavállalók vállalkozásba történő beilleszkedésének sajátosságából erednek; mivel ezeket a kockázatokat csökkenteni lehet, ha a munkavállalót a munkavállalás kezdetétől fogva megfelelő tájékoztatásban és képzésben részesítik;

mivel a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló irányelvek, nevezetesen a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv [4] olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek célja a munkavállalók biztonságának és egészségének általános javítása;

mivel a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók különleges helyzete és a bizonyos ágazatokban mutatkozó kockázatok sajátos jellege miatt különleges kiegészítő szabályokra van szükség, különösen az érintett munkavállalók tájékoztatását, képzését és egészségügyi ellenőrzését illetően;

mivel ez az irányelv hozzájárul a belső piac szociális dimenziójának megvalósításához,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

HATÁLY ÉS CÉL

1. cikk

Az irányelv hatálya

Ezt az irányelvet kell alkalmazni:

1. a munkaadó és a munkavállaló által közvetlenül létesített határozott idejű szerződéses munkaviszony esetében, ahol a szerződés olyan objektív feltételek teljesülése esetén szűnik meg, mint például meghatározott időpont elérése, meghatározott feladat elvégzése vagy meghatározott esemény bekövetkezése;

2. a munkaerő-kölcsönző vállalkozás mint a munkaadó és a munkavállaló közötti munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony esetében, amikor a munkavállaló a kölcsönvevő vállalkozás és/vagy kölcsönvevő szervezet ellenőrzése alatt végez munkát.

2. cikk

Az irányelv célja

(1) Ezen irányelv célja, hogy az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalókat a munkahelyi biztonságot és egészséget illetően ugyanolyan szintű védelemben részesítsék, mint a vállalkozás és/vagy szervezet más munkavállalóit.

(2) Az 1. cikkben említett munkaviszony nem indokol eltérő bánásmódot a munkafeltételek tekintetében a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmet, különösen az egyéni védőeszközökhöz való hozzájutást illetően.

(3) A 89/391/EGK irányelvet és a 16. cikke (1) bekezdésének értelmében vett irányelveket teljes mértékben alkalmazni kell az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalókra, az ezen irányelv szigorúbb és/vagy az e jogviszony sajátosságait jobban kiemelő rendelkezések sérelme nélkül.

II. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. cikk

A munkavállalók tájékoztatása

A 89/391/EGK irányelv 10. cikkének sérelme nélkül, a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a következők biztosítása érdekében:

1. az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő vállalkozás és/vagy szervezet a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatja a munkavégzés során esetlegesen felmerülő kockázatokról;

2. ez a tájékoztatás:

- különösen az előírt különleges szakmai képesítéseket, ismereteket vagy különleges egészségügyi ellenőrzéseket tartalmazza a nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint, és

- megállapítja a nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint a különleges, a munkavégzés során esetlegesen felmerülő jelentősebb kockázatokat.

4. cikk

A munkavállalók képzése

A 89/391/EGK irányelv 12. cikkének sérelme nélkül a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. cikkben említett esetekben minden munkavállaló a munka sajátosságainak megfelelő képzésben részesüljön, figyelembe véve a munkavállalók képzettségét és gyakorlatát.

5. cikk

A munkavégzés és a munkavállalók egészségügyi ellenőrzése

(1) A tagállamok úgy határozhatnak, hogy az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalók számára megtiltják a nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint az olyan munkavégzést, amelyek a munkavállalók biztonságára vagy egészségére különösen veszélyesek, és különösen olyan tevékenységek esetében, amelyek a nemzeti jogszabályok szerint különleges egészségügyi ellenőrzést igényelnek.

(2) Ha a tagállamok nem élnek az (1) bekezdésben említett lehetőséggel, akkor a 89/391/EGK irányelv 14. cikkének sérelme nélkül meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy azokat az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalókat, akik különleges orvosi ellenőrzést igénylő munkát végeznek, megfelelő egészségügyi ellenőrzésben részesítsék.

(3) A tagállamok döntése alapján a (2) bekezdésben említett különleges egészségügyi ellenőrzés kiterjeszthető az érintett munkavállaló munkaviszonyának megszűnését követő időszakra is.

6. cikk

A védelmi és a megelőzési feladatokat ellátó szolgálatok

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 89/391/EGK irányelv 7. cikkének megfelelően a munkahelyi kockázatokkal szembeni védelemmel és az azok megelőzésével kapcsolatos tevékenységek végzésével megbízott munkavállalókat, szolgálatokat vagy személyeket tájékoztassák az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalók megbízásáról, azért, hogy a feladatot végző munkavállalók, szolgálatok vagy személyek megfelelő módon elláthassák védelmi és megelőzési feladataikat a vállalkozásban és/vagy létesítményben dolgozó valamennyi munkavállaló érdekében.

III. SZAKASZ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony: tájékoztatás

A 3. cikk sérelme nélkül, a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a következők biztosítása érdekében:

1. az 1. cikk (2) bekezdésében említett munkaviszonyban álló munkavállalók alkalmazása előtt a vállalkozás és/vagy szervezet a munkaerő-kölcsönző vállalkozást tájékoztatja a szükséges szakmai képzettségről és a betöltendő állás sajátosságairól;

2. a munkaerő-kölcsönző vállalkozás ezeket a tényeket az érintett munkavállalók tudomására hozza.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a kölcsönvevő vállalkozás és/vagy szervezet által az első bekezdés 1. pontjának megfelelően megadott részletes adatok a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti szerződésben legyenek rögzítve.

8. cikk

Munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony: felelősség

A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a következők biztosítása érdekében:

1. a munkaerő-kölcsönző vállalkozás nemzeti jogszabályokban megállapított felelősségének sérelme nélkül, a kölcsönvevő vállalkozás és/vagy szervezet felelős a szerződés ideje alatt a munkavégzésre irányadó feltételekért;

2. az 1. pont alkalmazásában a munkavégzésre irányadó feltételek a munkahelyi biztonsággal, higiéniával és egészséggel kapcsolatos feltételekre korlátozódnak.

IV. SZAKASZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Előnyösebb rendelkezések

Ez az irányelv nem sérti azokat a már hatályban lévő vagy jövőbeni nemzeti vagy közösségi rendelkezéseket, amelyek az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalók biztonságának és egészségének védelme szempontjából előnyösebbek.

10. cikk

Záró rendelkezések

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen már elfogadtak, vagy elfogadnak.

(3) A tagállamok ötévenként jelentést tesznek a Bizottságnak ezen irányelv gyakorlati végrehajtásáról, rögzítve a munkavállalók és munkaadók álláspontját is.

A Bizottság a jelentésről tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Gazdasági és Szociális Bizottságot, valamint a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottságot.

(4) A Bizottság rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról, kellő figyelmet szentelve az (1), (2) és a (3) bekezdésnek.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1991. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. Juncker

[1] HL C 224., 1990.9.8., 4. o.

[2] 1990. november 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és HL C 158., 1991.6.17.

[3] HL C 332., 1990.12.31., 167. o.

[4] HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

--------------------------------------------------

Top