EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_05_002_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
05.Libera circulație a lucrătorilor și politica socială
Volumul 02

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

05.   Libera circulație a lucrătorilor și politica socială

Volumul 002

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1983

L 377

1

 

 

31983D0673

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 1983 privind gestionarea Fondului Social European (FSE)

3

1985

L 160

7

 

 

31985R1661

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1661/85 al Consiliului din 13 iunie 1985 de stabilire a adaptărilor tehnice la normele Comunității privind securitatea socială a lucrătorilor migranți cu privire la Groenlanda

43

1985

L 370

1

 

 

31985R3820

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziții din domeniul social privind transportul rutier

45

1985

L 370

40

 

 

31985D0568

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 1985 de modificare, ca urmare a aderării Spaniei și Portugaliei, a Deciziei 83/516/CEE privind misiunile Fondului Social European

52

1986

L 225

40

 

 

31986L0378

 

 

 

Directiva Consiliului din 24 iulie 1986 privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială

53

1986

L 359

56

 

 

31986L0613

 

 

 

Directiva Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, inclusiv agricole, precum și protecția maternității

56

1987

L 072

15

 

 

31987R0680

 

 

 

Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 680/87 al Consiliului din 23 februarie 1987 de modificare a Regulamentului (CECO, CEE, Euratom) nr. 1860/76 de stabilire a condițiilor de angajare aplicabile personalului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

59

1988

L 183

34

 

 

31988D0383

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 februarie 1988 privind îmbunătățirea informării cu privire la securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă

73

1988

L 183

35

 

 

31988D0384

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 iunie 1988 privind stabilirea unei proceduri prealabile de comunicare și consultarecu privire la politicile de migrare în raport cu țările terțe

74

1989

L 019

16

 

 

31989L0048

 

 

 

Directiva Consiliului din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani

76

1989

L 040

8

 

 

31989L0105

 

 

 

Directiva Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate

84

1989

L 183

1

 

 

31989L0391

 

 

 

Directiva Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă

88

1989

L 393

1

 

 

31989L0654

 

 

 

Directiva Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

97

1989

L 393

13

 

 

31989L0655

 

 

 

Directiva Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

109

1989

L 393

18

 

 

31989L0656

 

 

 

Directiva Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

114

1990

L 156

9

 

 

31990L0269

 

 

 

Directiva Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

125

1990

L 156

14

 

 

31990L0270

 

 

 

Directiva Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]

130

1990

L 349

21

 

 

31990L0641

 

 

 

Directiva Consiliului din 4 decembrie 1990 privind măsurile de protecție operațională a lucrătorilor externi expuși riscului radiațiilor ionizante în timpul activităților desfășurate în zone controlate

135

1991

L 059

21

 

 

31991D0116

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 februarie 1991 de constituire a Comitetului consultativ european pentru informația statistică în domeniile economic și social

140

1991

L 177

22

 

 

31991L0322

 

 

 

Directiva Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1107/CEE a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă

142

1991

L 206

16

 

 

31991L0382

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 iunie 1991 de modificare a Directivei 83/477/CEE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 8 din Directiva 80/1107/CEE)

145

1991

L 206

19

 

 

31991L0383

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară

148

1991

L 235

1

 

 

31991D0423

 

 

 

Decizia nr. 145 din 27 iunie 1990 privind plata prestațiilor familiale restante datorate lucrătorilor care desfășoară activități independente în conformitate cu articolele 73 și 74 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71

151

1991

L 235

9

 

 

31991D0424

 

 

 

Decizia nr. 146 din 10 octombrie 1990 privind interpretarea articolului 94 alineatul (9) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71

158

1991

L 235

21

 

 

31991D0425

 

 

 

Decizia nr. 147 din 10 octombrie 1990 privind aplicarea articolului 76 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71

168

1991

L 288

32

 

 

31991L0533

 

 

 

Directiva Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă 91/533/CEE

174

1991

L 296

42

 

 

31991D0544

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 octombrie 1991 privind grupul de legătură pentru persoanele în vârstă

178

1991

L 377

48

 

 

31991L0692

 

 

 

Directiva Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu

181

1992

L 075

51

 

 

31992D0170

 

 

 

Decizia Consiliului din 16 martie 1992 de constituire a Comitetului consultativ unic Eurotecnet și Force și de modificare a Deciziilor 89/657/CEE și 90/267/CEE

190

1992

L 113

19

 

 

31992L0029

 

 

 

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor

192

1992

L 209

25

 

 

31992L0051

 

 

 

Directiva 92/51/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind cel de-al doilea sistem general de recunoaștere a formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE

212

1992

L 245

1

 

 

31992R2434

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2434/92 al Consiliului din 27 iulie 1992 de modificare a părții a doua a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității

234

1992

L 245

6

 

 

31992L0057

 

 

 

Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile [a opta directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

236

1992

L 245

23

 

 

31992L0058

 

 

 

Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea desecuritate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

254

Top