EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0301

Uredba Vijeća (EZ) br. 301/2008 od 17. ožujka 2008. o prilagodbi Priloga I. Uredbi (EZ) br. 882/2004 o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja Tekst značajan za EGP

SL L 97, 9.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Implicitno stavljeno izvan snage 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/301/oj

03/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

199


32008R0301


L 097/85

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.03.2008.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 301/2008

od 17. ožujka 2008.

o prilagodbi Priloga I. Uredbi (EZ) br. 882/2004 o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju iz 2003., a posebno njegov članak 57. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 882/2004 (1) utvrđuje se usklađeni okvir općih pravila za organizaciju službenih kontrola koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja.

(2)

Zbog pristupanja novih država članica 2004. godine, potrebno je dopuniti popis državnih područja u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 882/2004 radi uvrštenja svih država članica.

(3)

Stoga treba Uredbu (EZ) br. 882/2004 u skladu s time izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 882/2004 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Za Češku, Estoniju, Cipar, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Sloveniju i Slovačku ona se primjenjuje od 1. svibnja 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

I. JARC


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1., ispravljena verzija u: SL L 191, 28.5.2004., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 180/2008 (SL L 56, 29.2.2008., str. 4.).


PRILOG

„PRILOG I.

DRŽAVNA PODRUČJA NA KOJA SE ODNOSI ČLANAK 2. STAVAK 15.

1.

Državno područje Kraljevine Belgije

2.

Državno područje Republike Bugarske

3.

Državno područje Češke Republike

4.

Državno područje Kraljevine Danske uz izuzetak Farskih otoka i Grenlanda

5.

Državno područje Savezne Republike Njemačke32008R

6.

Državno područje Republike Estonije

7.

Državno područje Irske

8.

Državno područje Helenske Republike

9.

Državno područje Kraljevine Španjolske uz iznimku Ceute i Melille

10.

Državno područje Francuske Republike

11.

Državno područje Talijanske Republike

12.

Državno područje Republike Cipra

13.

Državno područje Republike Latvije

14.

Državno područje Republike Litve

15.

Državno područje Velikog Vojvodstva Luksemburg

16.

Državno područje Mađarske

17.

Državno područje Republike Malte

18.

Državno područje Kraljevine Nizozemske u Europi

19.

Državno područje Republike Austrije

20.

Državno područje Republike Poljske

21.

Državno područje Portugalske Republike

22.

Državno područje Rumunjske

23.

Državno područje Republike Slovenije

24.

Državno područje Slovačke Republike

25.

Državno područje Republike Finske

26.

Državno područje Kraljevine Švedske

27.

Državno područje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske”.


Top