EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:097:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 97, 2008. gada 09. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 97

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 9. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 294/2008 (2008. gada 11. marts) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 295/2008 (2008. gada 11. marts) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija) (1)

13

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 296/2008 (2008. gada 11. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

60

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 297/2008 (2008. gada 11. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

62

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 298/2008 (2008. gada 11. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

64

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 299/2008 (2008. gada 11. marts), ar kuru Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

67

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1)

72

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 301/2008 (2008. gada 17. marts), ar kuru pielāgo I pielikumu Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1)

85

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top