EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0301

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 301/2008, tikslinantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, I priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 97, 9.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; netiesiogiai panaikino 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/301/oj

9.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/85


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 301/2008

2008 m. kovo 17 d.

tikslinantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, I priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 57 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 (1) nustatyta suderinta bendrųjų taisyklių, taikomų organizuojant oficialią kontrolę, kuri atliekama siekiant tikrinti, ar laikomasi pašarus ir maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, sistema.

(2)

2004 m. įstojus naujoms valstybėms narėms, reikia papildyti Reglamento (EB) Nr. 882/2004 I priedą ir įtraukti visas valstybes nares.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 I priedas pakeičiamas tekstu, išdėstytu šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d. Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos teritorijų atžvilgiu.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1, pataisyta OL L 191, 2004 5 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 180/2008 (OL L 56, 2008 2 29, p. 4).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 15 DALYJE NURODYTOS TERITORIJOS

1.

Belgijos Karalystės teritorija

2.

Bulgarijos Respublikos teritorija

3.

Čekijos Respublikos teritorija

4.

Danijos Karalystės teritorija, išskyrus Farerų salas ir Grenlandiją

5.

Vokietijos Federacinės Respublikos teritorija

6.

Estijos Respublikos teritorija

7.

Airijos teritorija

8.

Graikijos Respublikos teritorija

9.

Ispanijos Karalystės teritorija, išskyrus Seutą ir Meliliją

10.

Prancūzijos Respublikos teritorija

11.

Italijos Respublikos teritorija

12.

Kipro Respublikos teritorija

13.

Latvijos Respublikos teritorija

14.

Lietuvos Respublikos teritorija

15.

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teritorija

16.

Vengrijos Respublikos teritorija

17.

Maltos Respublikos teritorija

18.

Nyderlandų Karalystės teritorija Europoje

19.

Austrijos Respublikos teritorija

20.

Lenkijos Respublikos teritorija

21.

Portugalijos Respublikos teritorija

22.

Rumunijos teritorija

23.

Slovėnijos Respublikos teritorija

24.

Slovakijos Respublikos teritorija

25.

Suomijos Respublikos teritorija

26.

Švedijos Karalystės teritorija

27.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teritorija“


Top