EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0301

A Tanács 301/2008/EK rendelete ( 2008. március 17.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet I. mellékletének kiigazításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 97., 2008.4.9, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; közvetve hatályon kívül helyezte: 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/301/oj

9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/85


A TANÁCS 301/2008/EK RENDELETE

(2008. március 17.)

a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet I. mellékletének kiigazításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2003-as csatlakozási okmányra és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) harmonizált keretet hoz létre a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzések megszervezésével kapcsolatos általános szabályok számára.

(2)

Az új tagállamok 2004-es csatlakozásából adódóan szükséges a 882/2004/EK rendelet I. mellékletében szereplő területek jegyzékének kiegészítése annak érdekében, hogy abban minden tagállam szerepeljen.

(3)

Ezért a 882/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 882/2004/EK rendelet I. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. májuis 1-jétől kell alkalmazni a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia területeinek vonatkozásában.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 180/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 56., 2008.2.29., 4. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. CIKK 15. PONTJÁBAN EMLÍTETT TERÜLETEK

1.

A Belga Királyság területe

2.

A Bolgár Köztársaság területe

3.

A Cseh Köztársaság területe

4.

A Dán Királyság területe a Feröer-szigetek és Grönland kivételével

5.

A Németországi Szövetségi Köztársaság területe

6.

Az Észt Köztársaság területe

7.

Írország területe

8.

A Görög Köztársaság területe

9.

A Spanyol Királyság területe Ceuta és Melilla kivételével

10.

A Francia Köztársaság területe

11.

Az Olasz Köztársaság területe

12.

A Ciprusi Köztársaság területe

13.

A Lett Köztársaság területe

14.

A Litván Köztársaság területe

15.

A Luxemburgi Nagyhercegség területe

16.

A Magyar Köztársaság területe

17.

A Máltai Köztársaság területe

18.

A Holland Királyság európai területe

19.

Az Osztrák Köztársaság területe

20.

A Lengyel Köztársaság területe

21.

A Portugál Köztársaság területe

22.

Románia területe

23.

A Szlovén Köztársaság területe

24.

A Szlovák Köztársaság területe

25.

A Finn Köztársaság területe

26.

A Svéd Királyság területe

27.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe.”


Top