EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:097:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 97, 09. april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 97

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
9. april 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (omarbejdning) (1)

13

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 296/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

60

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 297/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

62

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 298/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

64

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 299/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

67

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1)

72

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 301/2008 af 17. marts 2008 om tilpasning af bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1)

85

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top