EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_038_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 038

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.038.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 038

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1980

L 283

5

 

 

31980R2735

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2735/80 od 27. listopada 1980. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1391/78 o utvrđivanju izmijenjenih pravila primjene sustava premija za nestavljanje na tržište mlijeka i mliječnih proizvoda i za prenamjenu stada mliječnih goveda

3

1982

L 350

8

 

 

31982R3303

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3303/82 od 9. prosinca 1982. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1235/82 u pogledu određenih koeficijenata koje treba primjenjivati za mliječne proizvode dodane u krmne smjese

4

1983

L 013

5

 

 

31983R0084

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 84/83 od 14. siječnja 1983. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1391/78 o utvrđivanju izmijenjenih pravila za primjenu sustava premija za nestavljanje na tržište mlijeka i mliječnih proizvoda i za prenamjenu stada mliječnih goveda

5

1987

L 062

22

 

 

31987D0149

 

 

 

(87/149/EEZ)
Odluka Vijeća od 3. studenoga 1986. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o povlasticama za sredozemne države te o agrumima i tjestenini

7

1987

L 062

23

 

 

21987A0305(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država

8

1987

L 289

32

 

 

31987D0505

 

 

 

(87/505/EEZ)
Odluka Vijeća od 13. srpnja 1987. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama, kojim se izmjenjuje Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije u pogledu određenih sireva

15

1991

L 158

49

 

 

31991R1768

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1768/91 od 21. lipnja 1991. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2921/90 o potpori za proizvodnju kazeina i kazeinata iz obranog mlijeka

16

1992

L 196

17

 

 

31992R1939

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1939/92 od 14. srpnja 1992. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2921/90 o potpori za proizvodnju kazeina i kazeinata iz obranog mlijeka

18

1993

L 184

23

 

 

31993R2028

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2028/93 od 26. srpnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1609/88 u pogledu zadnjeg dana do kojeg maslac mora biti uskladišten kako bi se prodavao u skladu s uredbama (EEZ) br. 3143/85 i (EEZ) 570/88

19

1995

L 046

31

 

 

31995R0455

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 455/95 od 28. veljače 1995. o izmjeni uredaba (EEZ) br. 1547/87 i (EEZ) br. 1589/87 u pogledu otkupa maslaca od strane interventnih agencija te uredaba (EEZ) br. 2191/81 i (EEZ) br. 570/88 u pogledu dodjele potpore za kupovinu i prodaju maslaca po sniženoj cijeni određenim kategorijama potrošača i industrija

20

1995

L 048

21

 

 

31995D0035

 

 

 

(95/35/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 1994. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Kraljevine Maroka o režimu uvoza u Europsku zajednicu rajčica i tikvica koje su podrijetlom iz Maroka i uvoze se iz Maroka

23

1995

L 048

22

 

 

21995A0303(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Kraljevine Maroka o režimu uvoza u Europsku zajednicu rajčica i tikvica koje su podrijetlom iz Maroka i uvoze se iz Maroka

24

1995

L 133

4

 

 

31995R1368

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1368/95 od 16. lipnja 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2921/90 o potpori za proizvodnju kazeina i kazeinata iz obranog mlijeka

28

1996

L 044

12

 

 

31996R0315

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 315/96 od 21. veljače 1996. o detaljnim pravilima primjene za potporu za povećanje proizvodnje kravljeg mlijeka u francuskim prekomorskim departmanima i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1756/93

30

1997

L 257

5

 

 

31997R1812

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1812/97 od 19. rujna 1997. o ispravljanju Uredbe (EZ) br. 2931/95 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 804/68 i drugih uredaba nakon izmjena kombinirane nomenklature za određene mliječne proizvode

32

1998

L 042

61

 

 

31998D0144

 

 

 

(98/144/EZ)
Odluka Komisije od 3. veljače 1998. o izmjeni Odluke Komisije 88/566/EEZ o navođenju proizvoda iz članka 3. stavka 1. drugog podstavka Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1898/87 kao posljedica pristupanja Austrije, Finske i Švedske

34

1998

L 266

59

 

 

31998R2093

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2093/98 od 30. rujna 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1609/88 o utvrđivanju konačnog roka do kojega mora biti uskladišten maslac koji se prodaje sukladno uredbama (EEZ) br. 3143/85 i (EEZ) br. 570/88

36

1998

L 335

33

 

 

31998R2647

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2647/98 od 9. prosinca 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2330/98 o predviđanju ponuda za plaćanje naknade određenim proizvođačima mlijeka i mliječnih proizvoda kojima je privremeno ograničeno obavljanje djelatnosti i o utvrđivanju obrasca zahtjeva za naknadu

38

1999

L 325

10

 

 

31999R2654

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2654/1999 od 16. prosinca 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2921/90 o potpori za proizvodnju kazeina i kazeinata iz obranog mlijeka

44

2000

L 234

10

 

 

32000R1961

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1961/2000 od 15. rujna 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 174/1999 o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 804/68 s obzirom na izvozne dozvole i povrat izvoznih subvencija u slučaju mlijeka i mliječnih proizvoda

46

2000

L 238

28

 

 

32000R1998

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1998/2000 od 21. rujna 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1374/98 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu uvoznih režima i otvaranje carinskih kvota za mlijeko i mliječne proizvode i Uredbe (EZ) br. 174/1999 o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 804/68 s obzirom na izvozne dozvole i izvozne subvencije u slučaju mlijeka i mliječnih proizvoda

48

2001

L 162

5

 

 

32001R1192

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1192/2001 od 18. lipnja 2001. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2219/92 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu posebnih režima opskrbe za Madeiru koji se odnose na mliječne proizvode i o uspostavljanju predviđene opskrbne bilance

50

2002

L 123

30

 

 

32002R0778

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 778/2002 od 7. svibnja 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2799/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu dodjele potpore za obrano mlijeko i obrano mlijeko u prahu namijenjeno hrani za životinje i prodaje takvog obranog mlijeka u prahu

52

2002

L 139

30

 

 

32002R0886

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 886/2002 od 27. svibnja 2002. o odstupanju od Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota te o izmjeni te Uredbe

53

2002

L 170

49

 

 

32002R1165

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1165/2002 od 28. lipnja 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota

60

2002

L 252

8

 

 

32002R1667

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1667/2002 od 19. rujna 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota te o odstupanju od te Uredbe

62

2002

L 348

78

 

 

32002R2302

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2302/2002 od 20. prosinca 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota

66

2002

L 349

20

 

 

32002R2332

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2332/2002 od 23. prosinca 2002. o ispravljanju Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota

68

2003

L 115

18

 

 

32003R0787

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 787/2003 od 8. svibnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota te o odstupanju od te Uredbe

72

2004

L 007

9

 

 

32004R0050

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 50/2004 od 9. siječnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota te o odstupanju od te Uredbe

79

2004

L 029

6

 

 

32004R0186

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 186/2004 od 2. veljače 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 i Uredbe (EZ) br. 2571/97 u pogledu oznaka kombinirane nomenklature za slatke kekse, vafle i oblate

90

2004

L 118

3

 

 

32004R0748

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 748/2004 od 22. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota te o odstupanju od ove Uredbe

92

2004

L 160

58

 

 

32004D0471

 

 

 

(2004/471/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o brisanju nekih objekata s popisa objekata u Poljskoj kojima je tijekom prijelaznog razdoblja dozvoljeno prerađivati mlijeko koje udovoljava i mlijeko koje ne udovoljava zahtjevima EU-a (priopćeno pod brojem dokumenta C(2004) 1717) (1)

94

2004

L 160

139

 

 

32004D0483

 

 

 

(2004/483/EZ)
Odluka Komisije od 28. travnja 2004. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država o izmjeni Priloga I. Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država o uzajamnom priznavanju i zaštiti naziva za jaka alkoholna pića, kako bi se uzelo u obzir proširenje (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1566)

97

2004

L 160

141

 

 

22004A0430(05)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država koji se odnosi na izmjene Priloga I. Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država o uzajamnom priznavanju i zaštiti naziva za jaka alkoholna pića

98

2004

L 163

94

 

 

32004R0921

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 921/2004 od 29. travnja 2004. o izmjeni Uredaba (EEZ) br. 2191/81, (EEZ) br. 429/90 i (EZ) br. 2571/97 kako bi se uzeli u obzir zahtjevi iz Direktive Vijeća 92/46/EEZ o utvrđivanju zdravstvenih pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, toplinski obrađenog mlijeka i proizvoda na bazi mlijeka

108

2004

L 163

96

 

 

32004R0922

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 922/2004 od 29. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2799/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1255/1999 u pogledu dodjele potpore za obrano mlijeko i obrano mlijeko u prahu namijenjeno hrani za životinje i prodaje takvog obranog mlijeka u prahu

110

2004

L 219

3

 

 

32004R1132

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1132/2004 od 18. lipnja 2004. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1764/86 i Uredbe (EZ) br. 1535/2003 u pogledu tradicionalnog proizvoda kunserva

111

2004

L 237

14

 

 

32004R1251

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1251/2004 od 7. srpnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2799/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1255/1999 u pogledu dodjele potpore za obrano mlijeko i obrano mlijeko u prahu namijenjeno hrani za životinje i prodaje takvog obranog mlijeka u prahu

113

2004

L 241

8

 

 

32004R1275

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2004 od 12. srpnja 2004. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2692/89 o utvrđivanju detaljnih pravila za izvoz riže u Réunion u pogledu korekcije iznosa subvencije koju treba izvršiti kod promjene interventne cijene neoljuštene riže na kraju tržišne godine

114

2004

L 255

41

 

 

32004D0584

 

 

 

(2004/584/EZ)
Odluka Komisije od 26. srpnja 2004. o izmjeni Odluke 2001/651/EZ o utvrđivanju standardnog odstupanja sadržaja masti, karakterističnog za postupak proizvodnje maslaca koji se uvozi iz Novog Zelanda na temelju članka 5. Uredbe (EZ) br. 1374/98 (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 2962)

115

2004

L 279

29

 

 

32004D0619

 

 

 

(2004/619/EZ)
Odluka Vijeća od 11. kolovoza 2004. o izmjeni izvoznog režima Zajednice u pogledu riže

117

2004

L 322

8

 

 

32004R1842

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1842/2004 od 22. listopada 2004. o omogućavanju istodobnog postojanja naziva Munster ili Munster Géromé, koji je registriran kao zaštićena oznaka izvornosti u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2081/92, i neregistriranog naziva Münster Käse, koji označava mjesto u Njemačkoj

118

2004

L 379

1

 

 

32004R2223

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/2004 od 22. prosinca 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1257/1999 o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju

120

2005

L 027

44

 

 

32005L0008

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/8/EZ od 27. siječnja 2005. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (1)

122

2005

L 094

22

 

 

32005R0558

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 558/2005 od 12. travnja 2005. o izmjeni uredaba (EEZ) br. 3846/87 o utvrđivanju nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije i (EZ) br. 174/1999 o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 804/68 s obzirom na izvozne dozvole i izvozne subvencije u slučaju mlijeka i mliječnih proizvoda

124

2005

L 107

18

 

 

32005R0644

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 644/2005 od 27. travnja 2005. kojom se odobrava poseban sustav označivanja za goveda držana u kulturne i povijesne svrhe na odobrenim objektima kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

128

2005

L 158

6

 

 

32005R0936

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 936/2005 od 20. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 14/2004 u vezi s predviđenim bilancama ponude francuskih prekomorskih departmana za žitarice, biljna ulja, proizvode od prerađenog voća i povrća i neke žive životinje

130

2005

L 159

12

 

 

32005R0944

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 944/2005 od 21. lipnja 2005. o suspenziji primjene određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 331/2005

134

2005

L 170

31

 

 

32005R1009

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1009/2005 od 30. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2799/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1255/1999 u pogledu dodjele potpore za obrano mlijeko i obrano mlijeko u prahu namijenjeno hrani za životinje i prodaje takvog obranog mlijeka u prahu

135

2005

L 171

19

 

 

32005R1036

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1036/2005 od 1. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota

136

2005

L 267

22

 

 

32005R1663

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1663/2005 od 11. listopada 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1535/2003 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/96 u pogledu programa potpore za proizvode prerađene od voća i povrća

141

2006

L 052

22

 

 

32006R0316

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 316/2006 od 22. veljače 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota

143

2006

L 079

12

 

 

32006R0432

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 432/2006 od 15. ožujka 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 382/2005 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1786/2003 o zajedničkoj organizaciji tržišta osušene krme

146

2006

L 086

4

 

 

32006R0479

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 479/2006 od 23. ožujka 2006. o odobrenju određenih dodataka koji pripadaju skupini mineralnih mješavina (1)

150

2006

L 104

11

 

 

32006R0591

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 591/2006 od 12. travnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota

154

2006

L 107

23

 

 

32006R0606

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 606/2006 od 19. travnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2799/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1255/1999 u pogledu dodjele potpore za obrano mlijeko i obrano mlijeko u prahu namijenjeno hrani za životinje i prodaje takvog obranog mlijeka u prahu

156

2006

L 170

8

 

 

32006R0926

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 926/2006 od 22. lipnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota

157

2006

L 173

12

 

 

32006R0945

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 945/2006 od 26. lipnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1342/2003 o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola za žitarice i rižu

161

2006

L 278

15

 

 

32006D0677

 

 

 

(2006/677/EZ)
Odluka Komisije od 29. rujna 2006. o određivanju smjernica kojima se propisuju kriteriji za provođenje revizije u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 4026) (1)

162

2006

L 280

3

 

 

32006R1505

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1505/2006 od 11. listopada 2006. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 o najmanjoj razini pregleda koje je potrebno provesti u vezi s označivanjem i registracijom ovaca i koza (1)

171

2007

L 088

29

 

 

32007R0333

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD-a i benzo(a)pirena u hrani (1)

175

2008

L 062

9

 

 

32008L0038

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/38/EZ od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju popisa predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene (Kodificirana verzija) (1)

185

2008

L 097

85

 

 

32008R0301

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 301/2008 od 17. ožujka 2008. o prilagodbi Priloga I. Uredbi (EZ) br. 882/2004 o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (1)

199

2008

L 150

7

 

 

32008R0514

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode, kao i uredbi (EZ) br. 1439/95, (EZ) br. 245/2001, (EZ) br. 2535/2001, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 2014/2005, (EZ) br. 951/2006, (EZ) br. 1918/2006, (EZ) br. 341/2007 (EZ) br. 1002/2007, (EZ) br. 1580/2007 i (EZ) br. 382/2008 te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1119/79

201

2009

L 251

3

 

 

32009R0874

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 874/2009 od 17. rujna 2009. o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 vezano uz postupke pred Uredom Zajednice za zaštitu biljnih sorti (preinačena)

222

2009

L 256

23

 

 

32009R0902

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 902/2009 od 28. rujna 2009. o odobrenju pripravka enzima endo-1,4-beta-ksilanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 114044) kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad, piliće za tov, pilenke uzgajane za nešenje, purane za tov i purane za rasplod (nositelj odobrenja Roal Oy) (1)

248

2009

L 256

28

 

 

32009R0904

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 904/2009 od 28. rujna 2009. o odobrenju gvanidin-octene kiseline kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov (1)

251

2009

L 339

28

 

 

32009R1270

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1270/2009 od 21. prosinca 2009. o trajnim odobrenjima određenih dodataka u hrani za životinje (1)

253

2010

L 003

7

 

 

32010R0008

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 8/2010 od 23. prosinca 2009. o odobrenju serin proteaze dobivene od Bacillus licheniformis (DSM 19670) kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov (nositelj odobrenja DSM Nutritional Products Ltd., koji zastupa DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (1)

257

2010

L 086

13

 

 

32010R0277

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 277/2010 od 31. ožujka 2010. o odobrenju 6-fitaze kao dodatka hrani za životinje za perad za tov i uzgoj, osim purana za tov, perad za nesenje i svinje, osim krmača (nositelj odobrenja Roal Oy) (1)

260

2010

L 100

3

 

 

32010R0327

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 327/2010 od 21. travnja 2010. o odobrenju novog korištenja 3-fitaze kao dodatka hrani za životinje za sve manje značajne ptičje vrste, osim pataka, i za ukrasne ptice (nositelj odobrenja BASF SE) (1)

262

2010

L 102

22

 

 

32010R0335

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 335/2010 od 22. travnja 2010. o odobrenju cinkovog kelata hidroksi analoga metionina kao dodatka hrani za životinje za sve vrste životinja (1)

264

2011

L 228

9

 

 

32011R0881

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 881/2011 od 2. rujna 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1137/2007 u vezi sa sastavom dodatka hrani za životinje pripravka Bacillus subtilis DSM 17299 (nositelj odobrenja Chr. Hansen A/S) i njegovim korištenjem u hrani za životinje koja sadrži mravlju kiselinu (1)

267

2012

L 077

6

 

 

32012R0226

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 226/2012 od 15. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1730/2006 u pogledu uvjeta za korištenje benzojeve kiseline (nositelj odobrenja Emerald Kalama Chemical BV) (1)

269

2012

L 108

6

 

 

32012R0334

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 334/2012 od 19. travnja 2012. o odobrenju pripravka Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 kao dodatka hrani za životinje za kuniće za tov i kuniće koji nisu namijenjeni za proizvodnju hrane i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 600/2005 (nositelj odobrenja Société Industrielle Lesaffre) (1)

271

2012

L 128

4

 

 

32012R0413

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 413/2012 od 15. svibnja 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 496/2011 u pogledu najmanje dopuštene količine natrijevog benzoata kao dodatka hrani za životinje u hrani za odbijenu prasad (1)

274

2012

L 178

1

 

 

32012R0610

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 610/2012 od 9. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 124/2009 od 10. veljače 2009. o određivanju najviših dopuštenih količina kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani koji su posljedica neizbježnog prenošenja tih tvari u neciljnu hranu za životinje (1)

275

2012

L 251

27

 

 

32012R0832

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 832/2012 od 17. rujna 2012. o odobrenju pripravka amonijevog klorida kao dodatka hrani za životinje za janjad za tov (nositelj odobrenja Latochema Co. Ltd) (1)

278

2012

L 252

7

 

 

32012R0837

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 837/2012 od 18. rujna 2012. o odobrenju 6-fitaze (EC 3.1.3.26) dobivene od Aspergillus oryzae (DSM 22594) kao dodatka hrani za životinje za perad, odbijenu prasad, svinje za tov i krmače (nositelj odobrenja DSM Nutritional Products) (1)

280

2012

L 252

14

 

 

32012R0840

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 840/2012 od 18. rujna 2012. o odobrenju 6-fitaze (EC 3.1.3.26) dobivene od Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) kao dodatka hrani za životinje za sve ptičje vrste za tov, osim pilića za tov, pura za tov i pataka za tov te za sve ptičje vrste za nesenje, osim kokoši nesilica (nositelj odobrenja Danisco Animal Nutrition) (1)

282

2012

L 252

21

 

 

32012R0842

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 842/2012 od 18. rujna 2012. o odobrenju pripravka lantan karbonat oktahidrat kao dodatka hrani za životinje za pse (nositelj odobrenja Bayer Animal Health GmbH) (1)

285

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top