EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0216

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/216 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II. (Tekst značajan za EGP. )

C/2016/7657

SL L 34, 9.2.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2021; Implicitno stavljeno izvan snage 32019R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/216/oj

9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/216

оd 30. studenoga 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 navode se prekursori eksploziva koji podliježu usklađenim pravilima o njihovoj dostupnosti javnosti kojima se osigurava odgovarajuće prijavljivanje sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa u lancu nabave.

(2)

Tvari navedene u Prilogu II. dostupne su javnosti, ali podliježu obvezi prijavljivanja kojom su obuhvaćeni i profesionalni korisnici diljem lanca nabave i pojedinci.

(3)

Države članice dokazale su da je aluminijev prah upotrebljavan i dobavljan za proizvodnju eksploziva kućne izrade u Europi. Magnezijev prah tvar je svojstava vrlo sličnih aluminiju.

(4)

Stavljanje na tržište i uporaba aluminijeva i magnezijeva praha još uvijek nisu usklađeni na razini Unije. Međutim, barem jedna država članica već ograničava njihovu dostupnost javnosti, a Svjetska carinska organizacija nadzire pošiljke aluminijeva praha diljem svijeta radi otkrivanja slučajeva nezakonite trgovine za potrebe proizvodnje improviziranih prekursora eksploziva.

(5)

Razvoj zlouporabe aluminijeva i magnezijeva praha trenutačno ne opravdava ograničavanje pristupa pojedincima s obzirom na razinu prijetnje ili opseg trgovine povezane s tim tvarima.

(6)

Pojačana kontrola potrebna je kako bi se nacionalnim tijelima omogućilo sprječavanje i otkrivanje moguće nezakonite uporabe tih tvari kao prekursora eksploziva, a može se ostvariti s pomoću mehanizma prijavljivanja utvrđenog u Uredbi (EU) br. 98/2013.

(7)

Aluminijev prah predmet je zasebnoga delegiranog akta kojim ga se dodaje u Prilog II. Slijedom toga magnezijev bi prah ostao stvarna nekontrolirana alternativa.

(8)

S obzirom na rizik koji predstavlja dostupnost magnezijeva praha te na činjenicu da obveza prijavljivanja neće imati znatan utjecaj na gospodarske subjekte i potrošače, opravdano je i razmjerno dodati tu tvar u Prilog II. Uredbe (EU) br. 98/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U tablicu u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 dodaje se sljedeća tvar:

„Magnezij, prah

(CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 ”

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 39, 9.2.2013., str. 1.


Top