Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0216

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/216 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hořčíkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (Text s významem pro EHP. )

C/2016/7657

OJ L 34, 9.2.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/216/oj

9.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/216

ze dne 30. listopadu 2016,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hořčíkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (EU) č. 98/2013 obsahuje seznam prekurzorů výbušnin podléhajících harmonizovaným pravidlům týkajícím se jejich dostupnosti pro širokou veřejnost a zajišťujícím náležité oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží v rámci celého dodavatelského řetězce.

(2)

Látky uvedené v příloze II jsou dostupné osobám z řad široké veřejnosti, ale podléhají oznamovací povinnosti, která se vztahuje jak na profesionální uživatele v celém dodavatelském řetězci, tak na širokou veřejnost.

(3)

Členské státy prokázaly, že se v Evropě užívá hliníkový prášek ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin a že je za tímto účelem získáván. Hořčíkový prášek je látka s vlastnostmi velmi podobnými hliníku.

(4)

Uvádění hliníkového a hořčíkového prášku na trh a jejich používání není v současné době na úrovni Unie harmonizováno. Nejméně jeden členský stát však již omezuje jejich dostupnost pro širokou veřejnost a Světová celní organizace sleduje zásilky hliníkového prášku po celém světě s cílem zjistit případy nedovoleného obchodu za účelem výroby improvizovaných prekurzorů výbušnin.

(5)

S ohledem na míru hrozby či objem obchodu s těmito látkami vývoj ve zneužívání hliníkového a hořčíkového prášku v současnosti neodůvodňuje, aby byla jejich dostupnost omezena pro osoby z řad široké veřejnosti.

(6)

Větší kontrola je nezbytná, aby vnitrostátní orgány dokázaly bránit možnému nedovolenému používání těchto látek jakožto prekurzorů výbušnin a tyto případy odhalovat, čehož lze dosáhnout prostřednictvím mechanismu oznamování stanoveného nařízením (EU) č. 98/2013.

(7)

Hliníkový prášek je předmětem zvláštního aktu v přenesené pravomoci, kterým se tato látka doplňuje do přílohy II. Hořčíkový prášek by se tak stal realistickou nekontrolovanou alternativou.

(8)

S ohledem na hrozbu, jakou představuje dostupnost hořčíkového prášku, a na skutečnost, že oznamovací povinnost nebude mít žádný významný dopad na hospodářské subjekty ani na spotřebitele, je doplnění této látky do seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 98/2013 opodstatněné a přiměřené,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce přílohy II nařízení (EU) č. 98/2013 se doplňuje tato látka:

„Hořčík, práškový

(č. CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 “

 

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1.


Top