EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:170:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 170, 28 Meitheamh 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 170

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
28 Meitheamh 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/1008 ón gComhairle an 17 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2278 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 i gcás táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1009 ón gComhairle an 27 Meitheamh 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1183/2005 ón gComhairle a bhaineann le bearta sriantacha sonracha áirithe i bhfianaise na staide i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó

15

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1010 ón gComhairle an 27 Meitheamh 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 267/2012 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne na hIaráine

17

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1011 ón gCoimisiún an 10 Márta 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear an chaoi a gcinnfear na neamhchosaintí indíreacha ar chliant ó dhíorthacha agus ó chonarthaí díorthach creidmheasa i gcás nach ndearnadh an conradh go díreach leis an gcliant ach gur eisigh an cliant sin an ionstraim fholuiteach fiachais nó chothromais ( 1 )

22

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1012 ón gCoimisiún an 7 Aibreán 2022 lena bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caighdeáin a bhunú lena sonraítear leibhéal seirbhíse agus slándála na limistéar páirceála sábháilte slán agus leis na nósanna imeachta chun iad a dheimhniú

27

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1013 ón gCoimisiún an 27 Meitheamh 2022 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí meicníochtaí ceanglóra fháinnigh áirithe de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus lena leathnaítear an dleacht sin chun Vítneam agus Daon-Phoblacht Dhaonlathach Laos a chumhdach tar éis athbhreithniú éaga de bhun Airteagal 11(2) de Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

38

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1014 ón gComhairle an 17 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais i leith Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann i ndáil leis an gcinntiúchán faoi Airteagal 540(2) den Chomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, faoin dáta óna bhféadfaidh na Ballstáit sonraí pearsanta a bhaineann le próifílí DNA agus sonraí dachtalascópacha dá dtagraítear in Airteagail 530, 531, 534 agus 536 den Chomhaontú sin a sholáthar don Ríocht Aontaithe

68

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1015 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2022 lena gceaptar comhalta malartach, arna mholadh ag Poblacht na Seice, de Choiste na Réigiún

72

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1016 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2022 lena gceaptar comhalta, arna mholadh ag Poblacht na hEastóine, de Choiste na Réigiún

73

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1017 ón gComhairle an 27 Meitheamh 2022 lena leasaítear Gníomhaíocht Chomhpháirteach 2005/889/CBES maidir le Misean Cúnaimh Teorann de chuid an Aontais Eorpaigh a bhunú do Phointe Trasnaithe Rafah (EU BAM Rafah)

74

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1018 ón gComhairle an 27 Meitheamh 2022 lena leasaítear Cinneadh 2013/354/CBES maidir le Misean Póilíneachta an Aontais Eorpaigh do na Críocha Palaistíneacha (EUPOL COPPS)

76

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1019 ón gComhairle an 27 Meitheamh 2022 lena leasaítear Cinneadh 2010/413/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne na hIaráine

78

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (CBES) 2022/1020 ón gComhairle an 27 Meitheamh 2022 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh 2010/788/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó

83

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1021 ón gCoimisiún an 27 Meitheamh 2022 lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 4581)  ( 1 )

85

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top