EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:170:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 170, 28 ta' Ġunju 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 170

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
28 ta' Ġunju 2022


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/1008 tas-17 ta’ Ġunju 2022 li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2278 li jissospendi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni msemmija fl-Artikolu 56(2), punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2022/1009 tas-27 ta’ Ġunju 2022 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1183/2005 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

15

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2022/1010 tas-27 ta’ Ġunju 2022 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

17

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/1011 tal-10 ta’ Marzu 2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw kif jiġu ddeterminati l-iskoperturi indiretti għal klijent li jirriżultaw minn kuntratti ta’ derivattivi u derivattivi ta’ kreditu meta l-kuntratt ma jkunx sar direttament mal-klijent iżda l-istrument sottostanti ta’ dejn jew ekwità jkun inħareġ minn dak il-klijent ( 1 )

22

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/1012 tas-7 ta’ April 2022 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istabbiliment ta’ standards li jispeċifikaw il-livell ta’ servizz u s-sigurtà ta’ żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri u fir-rigward tal-proċeduri għaċ-ċertifikazzjoni tagħhom

27

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1013 tas-27 ta’ Ġunju 2022 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti mekkaniżmi tal-illegar bl-anelli li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u kif estiżi għall-Vjetnam u għar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Laos wara rieżami ta’ skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

38

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2022/1014 tas-17 ta’ Ġunju 2022 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fil-konfront tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq rigward id-determinazzjoni skont l-Artikolu 540(2) tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, min-naħa l-oħra, tad-data minn meta d-data personali relatata mal-profili tad-DNA u data dattiloskopika kif imsemmi fl-Artikoli 530, 531, 534 u 536 ta’ dak il-Ftehim tkun tista’ tiġi pprovduta mill-Istati Membri lir-Renju Unit

68

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2022/1015 tal-21 ta’ Ġunju 2022 li taħtar membru supplenti, propost mir-Repubblika Ċeka, fil-Kumitat tar-Reġjuni

72

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2022/1016 tal-21 ta’ Ġunju 2022 li taħtar membru, propost mir-Repubblika tal-Estonja, fil-Kumitat tar-Reġjuni

73

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/1017 tas-27 ta’ Ġunju 2022 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2005/889/PESK dwar l-istabbiliment ta’ Missjoni tal-Unjoni Ewropea ta’ Assistenza fil-Fruntieri għall-Punt ta’ Qsim ta’ Rafah (EU BAM Rafah)

74

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/1018 tas-27 ta’ Ġunju 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2013/354/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea għat-Territorji Palestinjani (EUPOL COPPS)

76

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/1019 tas-27 ta’ Ġunju 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

78

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/1020 tas-27 ta’ Ġunju 2022 li timplimenta d-Deċiżjoni 2010/788/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

83

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1021 tas-27 ta’ Ġunju 2022 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/641 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta ma’ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli f’ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2022) 4581)  ( 1 )

85

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top