EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:170:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 170, 28. júna 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 170

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
28. júna 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/1008 zo 17. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/1009 z 27. júna 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1183/2005 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/1010 z 27. júna 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

17

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1011 z 10. marca 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovuje, ako určiť nepriame expozície voči klientovi vyplývajúce zo zmlúv o derivátoch a zo zmlúv o kreditných derivátoch, ak táto zmluva nie je priamo uzatvorená s daným klientom, ale daný klient emitoval podkladový dlhový alebo kapitálový nástroj ( 1 )

22

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1012 zo 7. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o stanovenie noriem upresňujúcich úroveň služieb a bezpečnosti bezpečných a chránených parkovacích plôch a postupov ich certifikácie

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1013 z 27. júna 2022, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírené na Vietnam a Laoskú ľudovodemokratickú republiku

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1014 zo 17. júna 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska, pokiaľ ide o určenie dátumu podľa článku 540 ods. 2 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, od ktorého môžu členské štáty poskytovať Spojenému kráľovstvu osobné údaje týkajúce sa profilov DNA a daktyloskopických údajov, ako sa uvádza v článkoch 530, 531, 534 a 536 uvedenej dohody

68

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1015 z 21. júna 2022, ktorým sa vymenúva jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutý Českou republikou

72

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1016 z 21. júna 2022, ktorým sa vymenúva jeden člen Výboru regiónov navrhnutý Estónskou republikou

73

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1017 z 27. júna 2022, ktorým sa mení jednotná akcia 2005/889/SZBP o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu)

74

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1018 z 27. júna 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/354/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)

76

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1019 z 27. júna 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

78

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1020 z 27. júna 2022, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike

83

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1021 z 27. júna 2022, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2022) 4581]  ( 1 )

85

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top