EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:026:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 26, 28. tammikuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.026.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 26

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
28. tammikuu 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (1)

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaantulopäivästä

22

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 71/2012, annettu 27 päivänä tammikuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteen I muuttamisesta

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 72/2012, annettu 27 päivänä tammikuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 73/2012, annettu 27 päivänä tammikuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/45/EU, Euratom

 

*

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean jäsenten nimittämisestä

30

 

 

2012/46/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Alankomaiden kanssa

32

 

 

2012/47/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä tammikuuta 2012, luvan antamisesta Ruotsille soveltaa alennettua verokantaa eräillä Pohjois-Ruotsin alueilla sijaitsevien kotitalouksien ja palveluyritysten kuluttamaan sähköön direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti

33

 

 

2012/48/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä tammikuuta 2012, jäsenvaltioiden velvoittamisesta varmistamaan, että dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältäviä tuotteita ei saateta markkinoille eikä aseteta saataville markkinoilla, tehdyn päätöksen 2009/251/EY voimassaolon jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2012) 321)  (1)

35

 

 

2012/49/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä tammikuuta 2012, päätösten 2011/263/EU ja 2011/264/EU muuttamisesta neuvoston direktiivin 67/548/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa entsyymien luokittelussa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2012) 323)  (1)

36

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011 (EUVL L 153, 11.6.2011)

38

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top