EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:026:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 26, 28 ta' Jannar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.026.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 26

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
28ta' Jannar 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Kap Verde

22

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 71/2012 tas-27 ta’ Jannar 2012 li jemenda l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 689/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi

23

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 72/2012 tas-27 ta’ Jannar 2012 li jemenda u jidderoga mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat

26

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 73/2012 tas-27 ta’ Jannar 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

28

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/45/UE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Jannar 2012 li taħtar il-membri tal-Kumitat ta’ Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

30

 

 

2012/46/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta’ Jannar 2012 dwar it-tnedija ta’ skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dattiloskopika fil-Pajjiżi l-Baxxi

32

 

 

2012/47/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Jannar 2012 li tawtorizza lill-Isvezja biex tapplika rata mnaqqsa ta’ tassazzjoni fuq l-elettriku kkonsmat minn familji u kumpaniji fis-settur tas-servizzi li jinsabu f’ċerti żoni fit-tramuntana tal-Isvezja b’konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

33

 

 

2012/48/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Jannar 2012 li ġġedded il-validità tad-Deċiżjoni 2009/251/KE li titlob lill-Istati Membri jiżguraw li prodotti li fihom il-bijoċidju dimetilfumarat ma jitqegħdux fis-suq jew ikunu disponibbli fih (notifikata bid-dokument numru C(2012) 321)  ( 1 )

35

 

 

2012/49/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Jannar 2012 li temenda d-Deċiżjonijiet 2011/263/UE u 2011/264/UE sabiex jitqiesu l-iżviluppi fil-klassifikazzjoni tal-enzimi skont l-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE u l-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2012) 323)  ( 1 )

36

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati ( ĠU L 153, 11.6.2011 )

38

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top