EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:026:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 26, 28 ianuarie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.026.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 26

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
28 ianuarie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (1)

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Informație privind data intrării în vigoare a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

22

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 71/2012 al Comisiei din 27 ianuarie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 72/2012 al Comisiei din 27 ianuarie 2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate și de derogare de la regulamentul respectiv

26

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 73/2012 al Comisiei din 27 ianuarie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

DECIZII

 

 

2012/45/UE, Euratom

 

*

Decizia Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 23 ianuarie 2012 de numire a membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

30

 

 

2012/46/UE

 

*

Decizia Consiliului din 23 ianuarie 2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Țările de Jos

32

 

 

2012/47/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 24 ianuarie 2012 de autorizare a Suediei să aplice rate reduse de impozitare a electricității consumate în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor situate în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

33

 

 

2012/48/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 ianuarie 2012 de prelungire a valabilității Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conțin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziție pe piață [notificată cu numărul C(2012) 321]  (1)

35

 

 

2012/49/UE

 

*

Decizia Comisiei din 26 ianuarie 2012 de modificare a Deciziilor 2011/263/UE și 2011/264/UE pentru a se ține seama de evoluțiile înregistrate în clasificarea enzimelor în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului și cu anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2012) 323]  (1)

36

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011)

38

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top